Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Koszty rewolucji październikowej i wojna 1920

1917 - szturm na Pałac Zimowy

Witam serdecznie,Wcześniej pisałem przez formularz do Państwa redakcji.
Nie otrzymuję odpowiedzi, może wadliwy jest formularz na stronie.
Zainteresowała mnie prawda o wojnie 1920r.
Interesuje mnie koszt rewolucji Październikowej i obrona słuszności jej wybuchu.
Jakie były przyczyny, że Lenin uwikłał się w wojnę w 1920r.?
Idea szerzenia komunizmu poprzez wywołanie konfliktu zbrojnego i wojny uważam za błędną,
z kolei walka z caratem była konieczna. Jednak zawsze lepiej jest dokonywać przewrotu drogą pokojową.
Pozdrawiam
Arginee
 
 
 
Dziękujemy za wiadomość.
Materiały dotyczące wojny 1920 roku opublikowaliśmy pod linkiem: http://www.1917.net.pl/raport1920 , w tym zbiorze znajduje się kilka interesujących artykułów, które opisują dokładnie przyczyny wojny polsko-bolszewickiej. Aby się nie powtarzać stwierdzimy jedynie, że od momentu przejęcia władzy bolszewicy opowiadali się do prawem Polaków do samostanowienia, a od czasu wyłonienia się rządu polskiego Rosja Radziecka dążyła do uregulowania i normalizacji stosunków. Próby te rozbiły się o upór polskich kół rządzących, które dążyły do konfrontacji.

Jeśli chodzi o „koszty rewolucji październikowej”, to możemy rozumieć je przynajmniej dwojako. Po pierwsze – jako ofiary działań rewolucjonistów. Po drugie, jako wkład pracy i doświadczenia partii bolszewickiej i klasy robotniczej, który był konieczny aby doszło do rewolucji proletariackiej.

Liczba ofiar działań rewolucjonistów jeśli chodzi o Piotrogród zamyka się w 4 osobach, które zginęły podczas szturmu na Pałac Zimowy 7 listopada 1917 roku. Do tego należy dodać jeszcze ofiary wojny domowej. Andrzej Witkowicz szacuje łączną (od egzekucji dokonanych przez WCzK po ofiary samosądów) liczbę ofiar „czerwonego terroru” na 200-250 tys., a terroru kontrrewolucyjnego między 250 a 500 tys. ofiar. Dodatkowo w działaniach wojennych poległo przynajmniej 2,5 mln żołnierzy.

Koszty rozumiane jako niezbędny wkład pracy, doświadczenia i świadomości klasowej proletariatu były jednak bardzo duże, na co wymownie wskazuje fakt, że poza Rosją (wyjąwszy krótkotrwałe republiki radzieckie na Węgrzech i w Bawariii) proletariatowi nigdzie nie udało się zdobyć władzy politycznej i tylko posiadający doświadczenie rewolucji 1905 roku proletariat rosyjski był w stanie trwale obalić władzę burżuazji. Skala fali rewolucyjnej lat 1917-23 i jednocześnie ich nikłe (poza Rosją) powodzenie, wskazują, że rewolucja proletariacka jest niewątpliwie kosztowna, nawet jeśli przebiegała bez przemocy.

Jeśli chodzi o stosunek do konfliktów zbrojnych, to trzeba pamiętać o rozróżnieniu na wojny sprawiedliwe, obronne i niesprawiedliwe, imperialistyczne. Jak pisał Lenin w 1915 r. (http://1917.net.pl/node/18682):
 
Przed obaleniem feudalizmu, absolutyzmu i ucisku innych narodów nie mogło być nawet mowy o rozwoju walki proletariackiej o socjalizm. Mówiąc o słuszności wojny "obronnej" w stosunku do wojen takiej epoki, socjaliści zawsze mieli na myśli właśnie te cele, sprowadzające się do rewolucji przeciwko średniowieczu i feudalizmowi. Przez wojnę "obronną" socjaliści zawsze rozumieli wojnę "sprawiedliwą" w tym właśnie sensie (W. Liebknecht tak właśnie się kiedyś wyraził). Jedynie w tym sensie socjaliści uznawali i uznają również obecnie słuszność, postępowość, sprawiedliwość "obrony ojczyzny" czy wojny "obronnej". Na przykład, jeśliby jutro Maroko wypowiedziało wojnę Francji, Indie - Anglii, Persja lub Chiny - Rosji itp., to byłyby to wojny "sprawiedliwe", "obronne" niezależnie od tego, kto pierwszy zaatakował, i każdy socjalista sprzyjałby zwycięstwu państw uciskanych, zależnych i niepełnoprawnych nad uciskającymi, grabieżczymi, "wielkimi" mocarstwami - właścicielami niewolników.”
 
Innymi słowy oceniając dany konflikt zbrojny należy zadać sobie pytanie, interesy, której klasy realizowane są w ramach tej wojny. To oznacza, że sprawiedliwe mogą być również wojny prewencyjne.
 
Jednak w przypadku wojny polsko-bolszewickiej, koncepcja eksportu rewolucji na bagnetach pojawiła się w reakcji na wyprawę kijowską Piłsudskiego i postawę polskich władz, które odrzucały bolszewickie propozycje pokojowe.

Społeczność

LENIN - rocznica