Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Zmiany w umowach o pracę na czas określony

praca.jpg

W poniedziałek 22 lutego weszły w życie zmiany w przepisach Kodeksu Pracy. Od teraz pracownik może być zatrudniony maksymalnie na 33 miesiące na umowach o pracę na czas określony, których z tym samym pracodawcą nie może zawrzeć więcej niż trzy. Dotychczas nie było ograniczenia czasowego, co skutkowało patologią w postaci umów na okres 5 czy 10 lat. Oczywiście wynikało to z możliwości rozwiązywania umów na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Teraz każda umowa na czas określony ponad ustawowo dopuszczalne trzy, a także gdy okres zatrudnienia przekroczy 33 miesiące, ulegnie automatycznej zamianie na umowę na czas nieokreślony.
 
Ponadto, wraz z nowelizacją, ujednolicony został okres wypowiedzenia – takim samym przepisom podlegają teraz umowy na czas określony jak i nieokreślony (art. 36 § 1 Kodeksu pracy). Trzeba jednak pamiętać, że staż, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, liczy się inaczej dla osób, które w dniu wejścia nowych przepisów w życie już pracują, i inaczej dla zatrudnionych dopiero po tej dacie. Dla pracodawców korzystniejszy jest sposób liczenia stażu dla osób już zatrudnionych. Wówczas staż, od którego zależy okres wypowiedzenia, jest liczony od 22 lutego 2016 r. Po pół roku od tej daty pracownicy nabędą więc prawo do dłuższego miesięcznego okresu wypowiedzenia, a po trzech latach pracy okresu wypowiedzenia w wymiarze trzech miesięcy. Inaczej będzie z osobami, które zostaną zatrudnione po zmianach. W ich przypadku liczy się cały staż pracy w danej firmie, czyli także sprzed nowelizacji.
 
 
Przedsiębiorcy mają teraz 60 dni na zgłoszenie umów na czas określony, które miałyby trwać dłużej niż 33 miesiące (jest to dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach). Jeśli tego nie zrobią, inspektor pracy będzie mógł ich ukarać grzywną.
 
News przesłał tow. Jakub.

Społeczność

Sierp i młot