Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Ludu Polski! (Z antysanacyjnej i antyhitlerowskiej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z III 1938 r.)

antynazizm_antyfaszyzm.jpg

Tekst poniższy został przesłany przesłał przez Ryszarda Raubę (KPP).

*****

Każdy dzień pozostawania u władzy awanturniczej bandy targowiczan wydaje nasz kraj, nasze ziemie zachodnie, naszą niepodległość pod kuratelę odwiecznych wrogów Polski junkiersko–imperialistycznej kliki hitlerowskiej.

Bo po groźbie Hitlera, rzuconej ostatnio w sprawie Pomorza („korytarz”), „marsz na Kłajpedę” oznacza zgodę polskiego rządu i polskiej reakcji na oddanie Pomorza Hitlerowi.

Bo wplątanie Polski obecnie w każdą wojnę, choćby nawet zwycięską, łącznie z Niemcami hitlerowskimi czy bez nich, przeciw Litwie, Czechosłowacji, Związkowi Radzieckiemu czy innemu państwu pokojowemu rzuci kraj nasz w pełną zależność od Hitlera oraz może posłużyć Hitlerowi za punkt wyjścia do zaboru „korytarza” i ziem zachodnich.

Każdy dzień przedłużania się rządów samozwańczej bandy dyktatorów sanacyjnych, każda godzina przedłużania niewoli faszystowskiej nad własnym narodem rozkłada jedność i odporność narodu na wszelkie niebezpieczeństwa ze strony awanturników i najeźdźców imperialistycznych.

Bo lud w niewoli, lud bez praw nie będzie bronił nie swojej polityki, polityki swoich ciemięzców i ich interesów. [W dniu 17 marca 1938 roku rząd sanacyjny gen. Felicjana Sławoja – Składowskiego wysłał buńczucznie brzmiące ultimatum do władz Republiki Litewskiej w sprawie natychmiastowego nawiązania stosunków sąsiedzkich i dyplomatycznych. Dwa dni później – 19 marca 1938 roku de facto otwarcie sterroryzowany przez sanację rząd litewski wyraził zgodę na wypełnienie przedstawionych warunków. Działo się to co należy koniecznie podkreślić w okresie wyjątkowo napiętej sytuacji politycznej w Europie (Anschluss Austrii przez Niemcy hitlerowskie) – przyp. R. R.]

Tylko lud wolny, dla którego ojczyzna nie jest więzieniem, pod rządem własnym, obdarzonym pełnym zaufaniem ludu, zdobędzie się na największe poświęcenie i bohaterstwo o cele sobie jasne, o własne interesy w obronie swojej (a nie uprzywilejowanej kliki) ojczyzny.

Walka z reżymem sanacyjno - endeckiej reakcji targowiczan, awanturników i gnębicieli ludu musi zjednoczyć masy robotniczo – chłopskie i wszystkie siły demokracji do walki bezkompromisowej.

Dość memoriałów ! Trzeba działać!

Dziś każdemu staje się jasne, że wszelkie hamowanie walki, że wszelkie flirty z wrogiem idą tylko na rękę ciemięzcom ludu.

Czas najwyższy, by obozowi reakcji obóz demokratyczny przeciwstawił czyn wspólnego działania :

o demokratyczną, naprawdę niepodległą Polskę Ludową, o rząd zaufania mas ludowych.

Precz z sanacyjno – endecką kliką podpalaczy pokoju!

Precz z oddawaniem Polski pod kuratelę Hitlera!

Precz z wojną!

Niech żyje wolna, niepodległa Polska frontu demokratycznego!

Precz z ozonowo–endeckim obozem reakcji, zaprzaństwa i hańbienia najlepszych tradycji wolnościowych narodu polskiego!

Niech żyje jedność robotników, chłopów i całej demokracji!

KOMITET CENTRALNY
KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI

Marzec 1938 r.

Społeczność

front