Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

DO NOWYCH WALK O OBALENIE DYKTATURY FASZYZMU ! - Z okolicznościowej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (KC KPP), Warszawa, kwiecień 1932 r.

tablica_1932_ofiary_sanacji.jpg

DO NOWYCH WALK O OBALENIE DYKTATURY FASZYZMU !

 
Z okolicznościowej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (KC KPP), Warszawa, kwiecień 1932 r.
 
 
 
Robotnicy, chłopi, żołnierze!
 
Minął 16 marca – dzień strajku powszechnego w Polsce. Do walki stanęła przytłaczająca większość metalowców, górników, hutników, włókniarzy, robotników naftowych.
 
Zamarła praca w większości fabryk i warsztatów w Warszawie, Łodzi, we wszystkich trzech zagłębiach, w zagłębiu naftowym, w większości przemysłu wojennego.
 
Masy wyległy na ulicę na wezwanie partii komunistycznej i w krwawych starciach z policją demonstrowały przeciw obniżkom płac i wyrzucaniu na bruk nowych dziesiątków tysięcy robotników, przeciw pozbawianiu ich resztek zdobyczy społecznych, demonstrowały swoją solidarność z bohaterską walką górników i robotników piotrkowskich (- Do najbardziej bohaterskich strajków o charakterze okupacyjnym należał kierowany przez komunistów w marcu 1932 roku już drugi z rzędu strajk robotników huty szkła „Hortensja” w Piotrkowie, którą załoga okupowała w ciągu 17 dni domagając się przywrócenia poziomu płac z 1931 roku oraz cofnięcia redukcji 300 robotników – przyp. R. R.), demonstrowały przeciw wojnie, o obalenie rządu faszystowskiego, o rząd robotniczo – chłopski.
 
 
W walce tej, jak zwykle, od kul faszystowskich padły trupy i ranni – w Krakowie, Żywcu i Lipinach.
 
Ich życie i krew nie poszły na marne. Dla mas pracujących pamięć o poległych bohaterach nakazuje wyżej jeszcze wznieść czerwony sztandar rewolucyjnej walki.
 
 
 
 
Robotnicy, chłopi, żołnierze!
 
 
Dzień 16 marca pokazał raz jeszcze, jak obłudna, jak oszukańcza była gra macherów pepesowskich. Potwierdziło się to, co mówili komuniści : wodzowie PPS udając, że to oni ogłaszają powszechny, czynili wszystko, by do strajku nie dopuścić, by wyrwać jego rewolucyjne ostrze, by zniechęcić Was do strajku powszechnego.
 
 
 
Robotnicy z PPS !
 
 
 
Do Was przede wszystkim się zwracamy, byście zestawili słowa i gesty wodzów PPS z ich czynami.
 
 
Wiecie, że oni to – biurokraci związków z ZZK (Związek Zawodowy Kolejarzy – przyp. R. R.) - w specjalnym okólniku odwołali w ostatniej chwili strajk na kolejach, mimo że na cztery dni przedtem zjazd krajowy sekcji mechanicznych strajk uchwalił.
 
 
Wiecie, że oni to – Podniesińcy (Podniesiński – jeden z prawicowych działaczy PPS wśród warszawskich kolejarzy – przyp. R. R.) i inni – uczynili to samo na terenie tramwajów warszawskich, jako że „nie zdołano” zebrać 800 podpisów za strajkiem, mimo że zebrania tramwajarskie strajk ten uchwaliły.
 
 
Oni to – na Parowozie i gdzie indziej – strajk wespół z frakami (Fracy – partia RajmundaJaworowskiego, powstała w 1926 roku z rozłamu w PPS po zamachu majowym J. Piłsudskiego. Jawnie i bez żadnego skrępowania współpracowała z sanacyjną dyktaturą – przyp. R. R.) odwołali, mimo że masówki robotnicze wypowiadały się za strajkiem.
 
Oni to na terenie robotników miejskich starali się strajk złamać, bo wśród robotników tych istniał pęd do przekształcenia strajku 16 marca w strajk robotników miejskich aż do zwycięstwa, o słuszne żądania!
 
Oni to występowali przeciwko temu, jako że – jak oświadczyli wyraźnie na zebraniu związkowym - „uzgodnili z rządem, że strajk 16 marca będzie tylko jednodniowy”.
 
Oni to wyłazili ze skóry, by nie dopuścić do ulicznych demonstracji nawet wtedy, gdy Wy, robotnicy z PPS, wychodziliście na ulicę – jak to było z młodzieżą z TUR – u (OM TUR – Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – organizacja młodzieżowa działająca pod kierownictwem PPS – u – przyp. R.R.) w Warszawie, jak to było z robotnikami pepesowskimi w Krakowie, na Śląski Cieszyńskim i w wielu innych miejscach.
 
Kolejarze !
 
 
Wodzowie ZZK strajk na kolejach odwołali w ostatniej chwili dlatego, że strajk kolejowy jest główną siłą strajku powszechnego.
 
Masy pracujące całego kraju spoglądają na Was!
 
Rząd faszystowski, rozwija przeciwko Wam najwścieklejsze ataki, obrywa Wam płace, wyrzuca na bruk dziesiątki tysięcy kolejarzy, kpi sobie z ośmiogodzinnego dnia pracy, pozbawia Was emerytur, likwiduje resztki Waszych zdobyczy.
 
Rząd faszystowski, szykując się do wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu, każe Wam przewozić amunicję i armaty, przeprowadza dla celów wojennych gorączkowy remont taboru kolejowego, mimo że znaczna część tego taboru stała dotąd bezczynnie z powodu kryzysu.
 
Organizujcie się do natychmiastowej walki!
 
Wybierajcie komitety walki, skupiajcie się wokół lewicy związkowej.
 
Was śmiertelny cios, jaki zadacie dyktaturze faszystowskiej, przeważy szalę walki.
 
 
Metalowcy, włókniarze, robotnicy naftowi!
 
 
16 marca pokazaliście, że wbrew szalejącemu terrorowi, wbrew wodzom PPS, strajk przeprowadziliście.
 
Z dumą spogląda na Was obóz rewolucyjny. Ale strajk 16 marca to tylko przygrywka do nowych walk.
 
Nieustanne są zamachy kapitału na Wasze prawa i zdobycze, nieustanne redukcje i obniżki płac.
 
Pod kierownictwem lewicy związkowej organizujcie się do walki o Wasze żądania, przeciw popychaniu Was w objęcia śmierci głodowej.
 
 
Górnicy!
 
 
Walka Wasza nie jest skończona. Nie pomogą wiezienia, bagnety i kule policyjne, nie pomoże oszustwo socjalfaszymu.
 
Z walki Waszej jedna nauka : tylko lewica związkowa zdoła Wam przynieść zwycięstwo, tylko pod wodzą partii komunistycznej w jednolitym froncie zdołacie odeprzeć nieustanne ataki baronów węglowych i rządu.
 
Żołnierze!
 
 
W dniu 16 marca trzymano Was w ostrym pogotowiu w koszarach.
 
Do Warszawy ściągnięto bataliony z Modlina. Daremne trudy!
 
Żołnierze nie dadzą się użyć jako narzędzie śmierci przeciw swym braciom, robotnikom i chłopom!
 
Idą dni, gdy rząd będzie chciał Was rzucić przeciw wyzwolonym braciom, robotnikom i chłopom Związku Radzieckiego!
 
Karabiny zwrócimy przeciwko naszym wrogom i prześladowcom faszystowskim.
 
 
Towarzysze i towarzyszki!
 
 
Strajk powszechny 16 marca wbrew wodzom PPS stał się poważnym krokiem naprzód na drodze do obalenia dyktatury faszystowskiej, do strajku powszechnego w całej Polsce.
 
Do walki przeciw atakom kapitału, o ziemię dla chłopów, o samookreślenie narodów ujarzmionych aż do oderwania!
 
Do walki o obalenie rządu faszystowskiego – rządu kryzysu, terroru i wojny!
 
Niech żyje rząd robotniczo – chłopski!
 
Niech żyje Polska Republika Rad!
 
 
 
KOMITET CENTRALNY
 
KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
 
 
Kwiecień 1932 r.”
 
 
 
Tekst powyższy przesłał : Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski – KPP).
 
 
 
 
 

Społeczność

Chcemy waszych minerałów