Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Ryszard Rauba: „Obóz Narodowo – Radykalny” – faszyści to zdaniem PiS-u nic złego

Falanga - symbol faszystowskiego ONR-u

 
Obóz Narodowo – Radykalny” – faszyści to zdaniem PiS-u nic złego

W sobotę – 16 kwietnia 2016 r. niejaki ks. Jacek Międlar - „narodowiec w sutannie” wygłosił pełne strasznych, ksenofobicznych dyrdymałów i głupot kazanie w Katedrze Białostockiej z okazji 82. rocznicy powstania tak zwanego „Obozu Narodowo – Radykalnego” (ONR – u).
 
Z jego ust padły następujące wyjątkowo haniebne słowa skierowane do tak samo zidiociałych jak księżulo ONR – owców, by dokonywali chemioterapii dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski”.
 
W nagrodę od swoich przełożonych (konkretnie od Zgromadzenia Księży Misjonarzy) otrzymał całkowity zakaz wystąpień publicznych.
 
W kontekście zachowania ONR – owców i poglądów przez nich otwarcie wygłaszanych i propagowanych warto zacytować tu także głos posła PiS – u Stanisława Pięty, który stwierdził, że : W wolnym i demokratycznym kraju, jakim jest Polska, każdy ma prawo do demonstrowania swoich przekonań i wyznawanych wartości”.

Obawiam się, że Pan Poseł Pięta kompletnie nie orientuje się co to takiego jest ten „ONR”?
 
Na oficjalnej stronie tego czegoś – https://www.onr.com.pl możemy przeczytać: Kontynuujemy dzieło naszych ideowych przodków, takich jak Roman Dmowski, Jan Mosdorf, Tadeusz Gluziński, Henryk Rossman czy Adam Doboszyński. Jesteśmy Narodowcami XXI wieku, więc naszym celem nie jest historycyzm czy sentymentalizm, ale ciągły rozwój i praca nad odrodzeniem wartości narodowych i katolickich. Nie chcemy stać z boku i narzekać – chcemy brać sprawy w swoje ręce”.
 
Z kolei w Deklaracji ideowej współczesnego ONR – u czytamy m. in,: „Młode pokolenie Polek i Polaków zrzeszone w ONR i przekonane o słuszności obranej drogi ku Wielkiej Polsce, które dąży do urzeczywistnienia tej idei poprzez pracę wychowawczo – ideową pośród całego Narodu, postanawia za swój ideowy fundament przyjąć : (…) 2. Odrzucenie demokracji liberalnej jako reżimu wrogiego Cywilizacji Europejskiej, który za miernik prawdy przyjmuje wolę większości kierującej się najczęściej niskimi pobudkami. Tym samym opowiadamy się przeciwko wszelkim formom totalitaryzmów (komunizm, narodowy socjalizm, faszyzm), jako systemom obcym Polskiej tradycji. 3. Oparcie pojęć Sprawiedliwości, Moralności, Sumienia i Honoru na doktrynie Chrześcijaństwa jako religii objawionej, a przez to wykluczenie oświeceniowej ideologii praw człowieka, które stały się świeckim wyznaniem i źródłem mnożących się absurdalnych roszczeń społeczeństw, a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości. 4. Opowiedzenie się za koncepcją Narodu organicznego i hierarchicznie zorganizowanego, w przeciwieństwie do zmitologizowanego dziś egalitaryzmu, który przyniósł rozkład tradycyjnych wspólnot i naturalnego porządku.”.
 
Przytoczone cytaty z Deklaracji Ideowej współcześnie istniejącego ultrakatolickiego, jawnie antydemokratycznego i antyegalitarnego ONR – u świadczą dobitnie, iż jest to wyjątkowo niebezpieczny i wyjątkowo szkodliwy twór czy raczej złośliwy nowotwór. Nikt będąc przy zdrowych zmysłach nie może temu zaprzeczyć !!!
 
Kontynuujemy dzieło naszych ideowych przodków” - podkreślają współcześni ONR – owcy i wymieniają tu swoich „bohaterów” m. in jawnego antysemitę Jana Mosdorfa, który w 1932 r. stwierdzał w jednym ze swoich referatów, że : ludność posiadająca przynależność państwową polską winna być podzielona na obywateli i przynależnych nie posiadających praw politycznych. Do tych ostatnich należy włączyć Żydów bez względu na to, czy są wyznania mojżeszowego, czy też nie. W dziedzinie politycznej Żydzi nie mogą posiadać żadnych praw wyborczych, nie mogą być urzędnikami, profesorami, nauczycielami, rejentami ani maklerami giełdowymi. Winni być zwolnieni od służby wojskowej w zamian za opłatę specjalnego podatku. Nie wolno im przybierać nazwisk polskich. W dziedzinie kulturalnej proponuje mówca numerus nullus na wszystkich szczeblach szkolnictwa, obowiązek uwidoczniania żydostwa autora i wydawcy na wszelkich książkach i czasopismach, zakaz uboju rytualnego i zakaz małżeństw z ludnością rdzenną”. (Cyt. za : R. Wapiński, Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, s. 315.).
 
W 1933 r. do władzy w Niemczech doszedł zwierzęcy antysemita Adolf Hitler i naziści.
 
W dniu 14 kwietnia 1934 roku wspomniany powyżej antysemita i ultra katolik zarazem Jan Mosdorf wraz grupą podobnych mu otwarcie zafascynowanych włoskim faszyzmem i niemieckim narodowym socjalizmem oszołomów zaprezentowali Deklarację Ideową Obozu Narodowo – Radykalnego, w której czytamy m. in, że : W Państwie Polskim prawa publiczne posiadać mogą tylko tylko ci, którzy są dziedzicami cywilizacji polskiej, lub godni są stać się jej współtwórcami. (…) Żyd nie może być obywatelem Państwa Polskiego i – póki jeszcze ziemie polskie zamieszkuje – powinien być traktowany jedynie jako przynależny do państwa. (…) Emigrować z Polski powinni Żydzi, nie zaś zmuszani do tego nędzą chłop i robotnik polski. Odżydzenie miast i miasteczek polskich jest niezbędnym warunkiem zdrowego rozwoju gospodarstwa narodowego”.
 
 
Reasumując – Nie ma większej różnicy pomiędzy przedwojennym „ONR – em” a istniejącym współcześnie tworem (nowotworem) o tej samej nazwie.
 
 
Dla mnie jako komunisty szczerze nienawidzącego faszyzmu, nacjonalizmu, ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu oraz szowinizmu zarówno ONR przedwojenny jak i współcześnie istniejący to jedno i to samo: bardzo niebezpieczne, szkaradne i odmóżdżone badziewie !!!
 
Patriotyczna, Demokratyczna, Egalitarna lewica szczerze kochająca Polskę stoi i stać musi w związku z powyższym na niezmiennym stanowisku, że miejsce faszyzmu, nacjonalizmu, ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu oraz szowinizmu jest tylko i wyłącznie na śmietniku !!! Podkreślam – wyłącznie na śmietniku !!!
 
 
Tow. Ryszard Rauba – Komunistyczna Partia Polski (KPP)
 

Społeczność

BLOOD