Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

CBOS: Problem bezrobocia dotyczy obecnie 21% polskich gospodarstw domowych

Bezrobocie

Jak wynika z badań CBOS "Bezrobotni 2016 r." problem bezrobocia dotyczy obecnie 21% gospodarstw domowych, a mianem bezrobotnego określa się 9% dorosłych Polaków, z których połowa zarejestrowana jest w urzędzie pracy.

Jedna trzecia dorosłych Polaków (33%) to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy - przez krótszy (32%) lub dłuższy czas (10%). Bezrobocia do tej pory nie doświadczyło 58% badanych - głównie osoby najstarsze, mające, co najmniej 65 lat (87%) oraz najmłodsi badani - w wieku od 18 do 24 lat (73%).

Bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. 61% badanych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym 16% nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś 34% nie pracuje od ponad pięciu lat.

Jedynie połowa bezrobotnych zarejestrowana jest w urzędzie pracy (od ubiegłego roku spadek o 6 punktów procentowych).

Zdecydowana większość bezrobotnych (73%) przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny. Z własnej pracy - dorywczej (19%), stałej (2%) lub z drobnego handlu (2%) - utrzymuje się 23 % zdeklarowanych bezrobotnych, natomiast oszczędności w celu przeżycia wykorzystuje 14%. Świadczenia z opieki społecznej, instytucji charytatywnych oraz Kościoła stanowią podstawowe źródło środków do życia dla 13%, zasiłek dla bezrobotnych dla 8%. 1% utrzymuje się z wyprzedaży posiadanych przedmiotów (1 proc.).

Badanie "Bezrobotni 2016" przeprowadzone zostało przez CBOS metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 2-9 marca oraz 31 marca - 7 kwietnia 2016 r. na próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących łącznie 2138 osób.

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse