Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 65 gości.

KE ogranicza swobodę przemieszczania się uchodźców

Uchodźcy w Słowenii październik 2015

KE zaproponowała w środę reformę unijnej polityki azylowej. Zakłada ona wprowadzenie stałego systemu dystrybucji uchodźców, który byłby uruchamiany automatycznie w sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem dublińskim odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o azyl i opiekę nad uchodźcą spoczywa na tym państwie, w którym uchodźca przekroczy granicę UE. Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje, że zasady dublińskie zostaną uzupełnione o „mechanizm korekcyjny” - jeśli do jakiegoś kraju napłynie nieproporcjonalnie duża liczba uchodźców, (o połowę większa niż ustalony z góry próg), to automatycznie nowi uchodźcy będą rozsyłani do innych państw unijnych według nowego systemu relokacji.

KE przewiduje jednak furtkę dla ksenofobicznych rządów niechętnych przyjmowaniu uchodźców. Będą one mogły odstąpić od udziału w relokacji na rok, przy czym w zamian muszą zapłacić 250 tys. euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę na rzecz kraju, który go przyjmie.

Społeczność

Ochotnik