Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 19 gości.

„Władza Rad” solidarna z represjonowanymi komunistami

KPP-WR.png

Redakcja portalu „Władza Rad” wyraża całkowitą i bezwarunkową solidarność ze skazanymi działaczami KPP. Cały przebieg ich sprawy – począwszy od aktu oskarżenia, poprzez przeprowadzenie procedury bez obecności stron, na wyroku skończywszy –  obnaża klasowy charakter polskiego państwa.

31 marca Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał czterech członków KPP za „propagowanie ustroju totalitarnego” (art. 256§1 k. k.). Wyrok zapadł na podstawie procedury nakazowej stosowanej zwykle do wykroczeń, w których wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a więc bez obecności stron. Akt oskarżenia głosił, że oskarżeni zamieszczali na łamach „Brzasku” oraz na stronie internetowej www.kompol.org treści „odwołujące się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu”.
 
Przede wszystkim treść aktu  oskarżenia obala złudzenia, że wyrok ma na celu „ochronę demokracji” przed „totalitaryzmem”. Gdyby członkowie KPP i redakcji „Brzasku” nawoływali do stosowania metod totalitarnych, prokurator oskarżyłby ich o pochwalanie metod totalitarnych. Tymczasem prokuratura zmuszona była do akrobacji logicznych, twierdząc że: oskarżeni odwoływali się „bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu”, a to rzekomo „w kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych”. Rozumując w ten sposób należałoby również skazywać za antymarksizm – w końcu faszyzm rozpętał ostatnią wojnę światową, aby zdławić „żydokomunę” i zapobiec „bolszewizacji Europy”…
 
Do takiej sytuacji oczywiście nie dojdzie. Dowodzi tego swoboda, z jaką działają w Polsce organizacje jawnie faszystowskie. ONR bez przeszkód maszeruje ulicami Białegostoku mimo „kontekstu historycznego” – przedwojenny ONR organizował zamachy terrorystyczne i pogromy. Tymczasem członkowie zarejestrowanej i legalnie działającej KPP borykają się z represjami za prowadzenie działalności statutowej. Przy tym wg sądu wina oskarżonych była tak oczywista, że wyrok zapadł w oparciu o procedurę nakazową – bez obecności stron.
 
Państwo burżuazyjne mówi faszystom: „Mamy demokrację, więc macie prawo maszerować, demonstrować, agitować, zrzeszać się!”. Komunistom mówi: „Mamy demokracje, więc macie prawo działać legalnie pod warunkiem, że nie będziecie z tego prawa korzystać!
 
 Sytuacja wyraźnie pokazuje, że podział nie przebiega po linii „demokracja”-„totalitaryzm”. Podział przebiega po linii klasowej. Z jednej strony mamy burżuazję i jej pomagierów w togach i brunatnych koszulach, z drugiej – tych, którzy twierdzą, że w interesie proletariatu stanowiącego zdecydowaną większość społeczeństwa leży obalenie politycznego i ekonomicznego panowania burżuazji.
 
Z tego powodu redakcja portalu „Władza Rad”, stając po stronie  prześladowanych za przekonania działaczy KPP,  wyraża protest przeciwko reakcyjnym represjom ze strony burżuazyjnego państwa. Jednocześnie wzywamy wszystkich, którym zależy na obronie demokratycznych praw klasy robotniczej do solidarności z ofiarami  autorytarnego reżimu PiS – do solidarności z Komunistyczną Partią Polski.
 
Redakcja WR
7 V 2016
 

Społeczność

che rebel