Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Ogromne nieprawidłowości w agencjach pracy tymczasowej

PIP.jpg

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała informację na temat egzekwowania przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych na podstawie działalności PIP w latach 2013-2015. Jak można w niej wyczytać, w wyniku 1 209 przeprowadzonych kontroli pracy tymczasowej, uchybienia stwierdzono u 3/4 pracodawców, w tym w 585 agencjach pracy tymczasowej i u 624 pracodawców-użytkowników (pracodawcy, na rzecz których wykonują pracę osoby zatrudnione w agencjach).
 
83 podmioty sprawdzone przez Państwową Inspekcję Pracy okazały się nielegalnymi agencjami pracy tymczasowej, czyli takimi, które świadczyły usługi bez certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 
Problemy, jakie zostały wykazane podczas kontroli, to przede wszystkim:
- nieprzekazywanie informacji pomiędzy agencjami pracy tymczasowej a pracodawcami (niewłaściwy opis warunków zatrudnienia, w tym informacji o charakterze pracy i wysokości wynagrodzenia),
- zawieranie umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę,
- niezapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci