Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Polska: Rząd ulega postulatom związków zawodowych i zapowiada podwyżkę płacy minimalnej

placa-minimalna.jpg

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. w wysokości 2 000 zł brutto. Jeżeli strona społeczna przyjmie tą propozycję, minimalna stawka godzinowa mogłaby wynieść 13 zł.
 
Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2 000 zł brutto, co oznacza wzrost o 8,1%. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie płaca minimalna wynosi 1 850 zł brutto). Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca.
 
Kwota ta stanowiłaby 47,04% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.
 
W oświadczeniu prasowym OPZZ stwierdziło: „Jest to odpowiedź rządu na postulat OPZZ i pozostałych central związkowych, które w maju br. we wspólnym stanowisku zaproponowały, aby płaca minimalna wzrosła w 2017 r. o co najmniej 6,5%. Jest to krok we właściwym kierunku, ale równocześnie dalece niewystarczający w kontekście powtarzanego przez nas od wielu lat oczekiwania, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% płacy przeciętnej, czyli aktualnie około 2150 zł.”.
 
 
W oświadczeniu dalej czytamy: „Propozycja strony rządowej dowodzi, że sytuacja przedsiębiorstw i budżetu państwa jest lepsza od sytuacji przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego w maju br. Oznacza to, że możliwe jest spełnienie pozostałych związkowych postulatów - by w 2017 roku: wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7%, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9%, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016 oraz podniesione zostały najniższe emerytury do kwoty minimum socjalnego.”

Społeczność

LENIN