Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

KPP: Zabór Gdańska groźbą dla niepodległości Polski (1936 rok)

Gdańsk

Patriotyczna deklaracja polityczna Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z lipca 1936 roku.
 
„Hitlerowski senat Wolnego Miasta Gdańska zniósł konstytucję, zniósł resztki wolności demokratycznych ludności gdańskiej, wprowadził na teren Gdańska krwawe Gestapo. Działacze opozycji gdańskiej są wtrącani do obozów koncentracyjnych i więzień; wolność prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń została zniesiona.Gdańsk zostaje opasany żelazną obręczą „totalności” hitlerowskiej.Ludność Gdańska zarówno niemiecka, jak i polska zdana jest na pastwę zbirów Goeringa, dzieląc tragiczny los umęczonego ludu Rzeszy Niemieckiej.Rząd sanacyjny oświadcza, że los ludności gdańskiej nic go nie obchodzi, chociaż na podstawie statutu międzynarodowego jest zobowiązany do jej obrony, jako poręczyciel konstytucji gdańskiej.
 
 
Pułkownik Beck już w styczniu podczas zgromadzenia Ligi Narodów oddał nieocenioną przysługę Hitlerowi, sprzeciwiając się rozpisaniu wyborów do Sejmu gdańskiego, które by przyniosły klęskę znienawidzonym hitlerowcom w Gdańsku.Komunikat rządu polskiego z 9 lipca głosi, że nie ma on zamiaru wtrącać się do wewnętrznych walk między hitlerowcami i opozycją gdańską.Komunikat ten jest nędzną próbą usprawiedliwienia z góry zgody rządu sanacyjnych agentów Berlina na zamach hitlerowski.
 
 
 
Zgoda ta jest nie tylko zbrodnią popełnioną wobec ludności gdańskiej, walczącej przeciw tyranii Hitlera. Jest ona zbrodnią wobec sprawy pokoju i wobec sprawy niepodległości naszego kraju.Zniesienie konstytucji gdańskiej bez zgody dwóch trzecich głosów Sejmu gdańskiego i bez zgody Ligi Narodów oznacza podarcie w strzępy międzynarodowego statutu Gdańska.Hitler przy pomocy Becka zadał jeszcze jeden cios Lidze Narodów, w której widzi przeszkodę na drodze do urzeczywistnienia swych zaborczych planów.
 
 
Hitler wprowadza do Gdańska Gestapo, jutro wprowadzi tam swoje wojska.Chce on uczynić z Gdańska bramę wypadową dla pochodu nowoczesnych Krzyżaków na wschód.U wyjścia Polski na morze ma być wzniesiona hitlerowska forteca.Lufy armat będą skierowane na Gdynię, na Kaszuby, na Pomorze.Polska od północy zostaje osaczona przez armię Hitlera. Na południowym zachodzie – na Górnym Śląsku – pracują tajne organizacje hitlerowskie, forpoczty przyszłego podboju Górnego Śląska.
 
 
 
 Hitler okrąża Polskę.
 
Zamach hitlerowski w Gdański to zapowiedź rozbiorów Polski, to bezpośrednia groźba dla niepodległości naszego narodu.
 
Zabór Gdańska przez Hitlera to klucz do nowego rozbioru Polski.
 
Polityka Becka dopomogła Niemcom hitlerowskim wybrnąć z izolacji międzynarodowej, wskutek czego dzisiaj Hitler z rosnącą butą rwie w strzępy traktaty międzynarodowe, raz po raz zadaje ciosy sprawie pokoju, pchając świat w odmęt zawieruchy wojennej.
 
Wczoraj podeptał traktat locarneński, dziś w porozumieniu z Austrią formuje blok wojenny przeciw Czechosłowacji, Litwie i Związkowi Sowieckiemu (…).Raz po raz zjeżdżają do Warszawy Goeringi i Goebbelsy, znani powszechnie jako wojenni podpalacze świata.
 
Polski minister spraw zagranicznych – sprzedajna kreatura hitlerowska, morderca Zagórskiego, jeden z głównych organizatorów katowni brzeskiej – prowadzi politykę niosącą w zarodku groźbę przyszłych rozbiorów Polski, groźbę nowej niewoli narodowej.
 
 
  My, komuniści polscy, podnosimy głos protestu przeciw zamachowi hitleryzmu w Gdańsku.W obliczu ujarzmienia ludności gdańskiej, groźby dla niepodległości Polski i zamachu na pokój świata KPP wzywa do walki ze zdradziecką polityką Becka.
 
 
Precz z zaborem Gdańska przez bandy hitlerowskie !
 
 
Precz z hitlerowskimi satrapami w Gdańsku !
 
Żądamy natychmiastowej dymisji Senatu gdańskiego i rozpisania nowych wyborów w Gdańsku !
 
Rząd Składkowskiego i Becka to rząd zdrady narodowej.
 
Rząd Składkowskiego i Becka to rząd znienawidzonej przez cały naród kliki sanacyjnej, która codziennie morduje robotników i chłopów, katuje ich i torturuje w defensywach, w Berezie i w więzieniach.
 
 
Rydz – Śmigły otrąbił przed całym krajem hasło obrony Polski.Lecz obronić niepodległość Polski zdoła jedynie rząd  mający zaufanie ludu.Tylko naród wyzwolony z kajdan dyktatury faszystowskiej potrafi wydobyć z siebie niezbędną moc dla obrony niepodległości.
 
 
Tylko wyzwolony lud polski potrafi bronić niepodległości narodowej.
 
 
Drogę do obrony niepodległości wskazuje sztandar frontu ludowego, pod którym my, komuniści, chcemy zjednoczyć miliony ludu pracującego przeciw sanacyjnej bandzie zdrajców i oprawców ludu.
 
Drogę do obrony Polski przed rozbiorami wskazuje sztandar walki o wolność, chleb i pokój, wskazuje przykład ludu francuskiego i ludu hiszpańskiego.
 
Naprzód, pod znakiem frontu ludowego !
 
Precz ze zdradziecką polityką Becka !
 
Zerwać sojusz wojenny z Hitlerem !
 
Żądamy paktu bezpieczeństwa zbiorowego z Francją, Czechosłowacją – Związkiem Radzieckim !
 
Precz z rządem Składkowskiego – Becka, rządem zdrady narodowej !
 
 
Niech żyje wolny Gdańsk !
 
 
Niech żyje wolna Polska !
 
KOMITET CENTRALNY KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
 
Lipiec 1936 r.”

Materiał powyższy nadesłał :  Ryszard Rauba – Komunistyczna Partia Polski (KPP) 

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna