Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Polska: Spadek produkcji w sektorze budowlanym. Prawdopodobne zwolnienia

Budowa

Wg danych GUS w I półroczu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa była o 11,9%. niższa niż przed rokiem. Spadek został odnotowany we wszystkich działach budownictwa.
 
W przypadku produkcji budowlano-montażowej największe spadki odnotowano w branży specjalizującej się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 17%), w robotach budowlanych specjalistycznych (spadek o 11,2%) i w budowie budynków (spadek o 7,7%).
 
 
W czerwcu 2016 r. odnotowana została mniejszą niż przed rokiem sprzedaż robót o charakterze remontowym (o 14,9%) oraz inwestycyjnym (o 11,9%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o sezonowych produkcja budowlano-montażowa w czerwcu br. wykazała spadek o 13% rdr oraz o 3,7% w porównaniu z miesiącem poprzednimr.
 
 
Jak stwierdza GUS w lipcu 2016 r. „ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany nieznacznie negatywnie”. Zaznacza również, że „planowane są redukcje zatrudnienia, o skali nieco większej niż przewidywano w czerwcu br.

Społeczność

rot front