Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

Polska: Nie będzie emerytur pomostowych dla hutników

hutnictwo

Jak donosi „Trybuna” w związku z toczącą się dyskusją o konieczności reformy emerytalnej zrzeszona w OPZZ Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce, wystosowała list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, w którym wnoszą o podjęcie działań mających na celu uwzględnienie w nowym projekcie ustawy emerytalnej szczególnych uregulowań dla pracowników branży hutniczej, zatrudnionych w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze.
 
MRPiPS nie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom hutników. W odpowiedzi ministerstwa ocierającej się o bezczelność czytamy:
 
Emerytura pomostowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm, gdyż w odniesieniu do czynników szkodliwych działania podjęte na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ewidentnie spóźnione. Każda osoba, która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytalnych, powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym, a ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczania wszystkich wyjątków od tej zasady.”

Społeczność

Dobry kułak