Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

DO LUDU POLSKI ! DO OGÓŁU CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH ! DO CZŁONKÓW I ZWOLENNIKÓW STRONNICTWA LUDOWEGO ! PATRIOTYCZNA , ANTYHITLEROWSKA I ANTYSANACYJNA ODEZWA KOMITETU CENTRALNEGO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KC KPP) SIERPIEŃ 1936 ROK.

Wincenty Witos - działacz Stronnictwa Ludowego, premier w 1923 i 1926 roku, uchodźca polityczny prześladowany przez sanację

DO LUDU POLSKI !
DO OGÓŁU CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH !
DO CZŁONKÓW I ZWOLENNIKÓW STRONNICTWA LUDOWEGO !
PATRIOTYCZNA , ANTYHITLEROWSKA I ANTYSANACYJNA ODEZWA
KOMITETU CENTRALNEGO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
(KC KPP)
SIERPIEŃ 1936 ROK.
 
 
W chwili kiedy Hitler wyciąga krwawą łapę po Gdańsk, grożąc niepodległości Polski – kierownicy Stronnictwa Ludowego organizują wystąpienie przeciw Związkowi radzieckiemu, siejąc nienawiść między ludem polskim a wyzwolonymi narodami ZSRR.

W chwili kiedy cały kraj podnosi głos protestu przeciw zaborowi Gdańska przez bandy hitlerowskie, piętnując zbrodniczą politykę sanacji, politykę zdrady narodowej, organizatorzy obchodu 15 sierpnia chcą manifestować przeciw państwu robotników i chłopów, najbardziej znienawidzonemu przez sanacyjno – hitlerowskich podżegaczy wojennych, przeciw krajowi, który stoi na straży pokoju i niepodległości narodów.
 
W chwili kiedy masy pracujące Polski nie bacząc na szalejący terror rządowy stają pod znakiem frontu ludowego, frontu nieubłaganej walki przeciw znienawidzonej zgrai sanacyjnej – organizatorzy obchodu 15 sierpnia urządzają wystąpienia, które rozbijają szeregi robotniczo – chłopskie, osłabiają ich siłę bojową w walce z sanacją.
 
 
Rewolucja rosyjska, rozbijając carskie więzienie narodów, umożliwiła powstanie niepodległej Polski.
 
 
Rewolucja rosyjska pod wodzą partii bolszewickiej (…) - pierwsza na całym świecie uznała prawo samookreślenia Polski, prawo do oderwania się od Rosji.
 
 
Nie bolszewicy chcieli wojny z Polską.
 
Rząd radziecki wielokrotnie proponował Polsce pokój – jak na przykład w pamiętnym Borysowie – lecz propozycje te były brutalnie odrzucane przez rząd Piłsudskiego.
 
Nie bolszewicy chcieli wojny z Polską.
 
Kapitaliści i obszarnicy chcieli wojny z bolszewikami.
 
Piłsudski organizował marsz na Kijów i Mińsk, pomagając w ten sposób carskim generałom – Wranglom, Denikinom, Kołczakom.
 
Chcieli oni obalić rządy robotników i chłopów, odebrać wywłaszczone fabryki i majątki, zakuć z powrotem lud sowiecki w dyby niewoli pańskiej.
 
Lud Polski coraz lepiej pojmuje, że z pomocą oszustwa dał się użyć za narzędzie wrogiej sprawy, że trupy żołnierzy polskich, poległych w wojnie 1920 r., posłużyły do podmurowania złowrogiej potęgi dzisiejszych ciemięzców.
 
 
Lud Polski nie zapomni hojnych obietnic, którymi szafowała w 1920 r. burżuazja, by go skusić do wojny kontrrewolucyjnej.
 
Przyrzekali wolność, dobrobyt, kulturę.
 
Dali więzienie, Berezę, kule dla robotników i chłopów, nędzę, głód, poniewierkę i ciemnotę.
 
Przyrzekali ziemię dla chłopów.
 
Dali im jarzmo podatków, wyzysk karteli, banków i obszarników, pańszczyznę szarwarkową.
 
Przyrzekali wolną Polskę.
 
Powstała Polska, w której lud nie ma żadnych praw, Polska magnatów, książąt, bankierów, fabrykantów i sanacyjnych złodziei, Polska zdana przez rządy nowej Targowicy na łaskę i niełaskę hitlerowskiego Berlina, szykującego jej nowy rozbiór.
 
 
Dziś, w szesnaście lat po ukończeniu wojny – zgraja sanacyjna prowadzi tę samą oszukańczą, zbrodniczą grę.
 
Jak wówczas odrzucała wszystkie propozycje pokojowe Związku Radzieckiego, tak i dziś odrzuca jego propozycje zabezpieczenia pokoju, propozycje paktu bezpieczeństwa, gwarantującego niepodległość Polski.
 
Jak wówczas, tak i dziś sanacja znów przyrzeka reformę rolną, apeluje do patriotyzmu chłopów i całego narodu, rozgrywa hasła obrony Polski.
 
Współczesna Targowica, związana z wrogiem Polski – Hitlerem, chce wtrącić lud w otchłań nowej wojny zaborczej.
 
Chłopi i działacze Stronnictwa Ludowego !
 
W imię sprawy pokoju demonstrował milion chłopów w Zielone Święta.
 
Przeciw zaprzedawaniu Polski Hitlerowi, pod hasłem wolności maszerowali chłopi w Nowosielcach, w walce o poprawę bytu ginęli chłopi w Krzeczowicach i w Ostrowiu Tuligłowskim.
 
Masy chłopskie chcą nieugiętej walki, a nie paktów i targów z sanacją.
 
Chłopi i działacze Stronnictwa Ludowego !
 
Na Waszym kongresie, na Waszych zgromadzeniach i manifestacjach protestowaliście przeciw zdradzieckiej polityce Becka, przeciw sojuszowi z Hitlerem.
 
Dziś w obliczu prowokacji Hitlera w Gdańsku miliony obywateli polskich wołają :
 
Hitler to wróg !
 
Nie chcemy wojny ze Związkiem radzieckim !
 
Chcemy paktu bezpieczeństwa ze Związkiem Radzieckim, z Francją, z Czechosłowacją !
 
Brońmy niepodległości Polski przed Hitlerem !
 
Miliony w Polsce pragną frontu ludowego, którego szermierzem jest partia komunistyczna.
 
Ci spośród przywódców Stronnictwa Ludowego, którzy rozbijają front ludowy, rozbijają walkę z faszyzmem, umożliwiają sanacji przedłużenie cierpień i niewoli ludu.
 
Chłopi !
 
Nie pozwólcie, by w dniu 15 sierpnia zatryumfowali wrogowie jedności ludu.
 
Żadnych wystąpień antysowieckich i żadnych uchwał antysowieckich !
 
Skupiajcie się dalej we froncie walki z faszyzmem !
 
Nasza partia wzywa Was do wspólnej walki -
o ziemię, którą Wam rządy burżuazji oszukańczo przyrzekały,
o wolność, którą w Polsce sponiewierały i zdeptały,
o pokój, na który dziś szykują nowy zamach.
 
 
Walczmy wspólnie przeciw zgrai sanacyjnej, o wolność dla więźniów i emigrantów politycznych,
 
o powszechne i wolne wybory, o Zgromadzenie Ustawodawcze.
 
Komunistyczna partia wzywa lud, by przeciwstawił się próbom rozbicia powstającego w całym kraju wspólnego frontu walki z faszyzmem.
 
Najważniejszą bronią ludu jest jego jedność.
 
Kto tę broń wytrąca chłopom i robotnikom z ręki, ten pomaga wrogowi.
 
Niech żyje front ludowy !
 
Precz z rządem morderców sanacyjnych, rządem zdrady narodowej !
 
W górę sztandar walki o wolność, ziemię, chleb i pokój !
 
O rząd robotników i chłopów !
 
O wolną Polskę !
 
KOMITET CENTRALNY
 
KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
 
Tekst nadesłał: Ryszard Rauba (Komunistyczna Partia Polski)

Społeczność

Lenin 005