Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

Pracujący na śmieciówkach w końcu otrzymają prawa związkowe?

związki zawodowe.jpg

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowywana jest nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Przewiduje ona m.in. prawo tworzenia związków i wstępowania do nich dla zleceniobiorców, usługodawców czy stażystów.

Jak przypomina Ministerstwo, zmiany te stanowić mają realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., zgodnie z którym osoby pracujące na umowach śmieciowych powinny mieć również prawa związkowe.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że celem zmian jest objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tzn. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich osób świadczących osobiście pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia.

 Nowelizacja ma umożliwić tworzenie i wstępowanie do związków zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług (do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu) czy umowy o dzieło, a także osobom prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. osobom samozatrudnionym) wykonującym osobiście pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy. Ponadto, w ramach definicji osoby wykonującej pracę zarobkową zakłada się rozszerzenie uprawnienia do tworzenia związków zawodowych na osoby wykonujące pracę nakładczą, które dotychczas posiadały jedynie uprawnienie do wstępowania do związków zawodowych działających już w zakładzie pracy.

 Resort wskazał, że w konsekwencji przyznania prawa do koalicji ww. osobom niezbędne jest wprowadzenie szeregu zmian przepisów dot. m.in. mechanizmów ochronnych wobec działaczy związkowych i członków organizacji związkowych niebędących pracownikami.

Społeczność

Ochotnik