Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Od 1 września obowiązek zawarcia umowy na piśmie przed rozpoczęciem pracy

ministerstwo rodziny.jpg

1 września br. wchodzą w życie zmiany w przepisach prawa pracy, na mocy których wprowadzony zostanie obowiązek zawarcia umowy o pracę na piśmie lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.
 
„Zmiany dają gwarancję legalnego zatrudnienia, a co się z tym wiąże, bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników”– ocenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
– „Teraz, gdy poprawia się sytuacja na rynku pracy, chcemy dbać nie tylko o jej dostępność, ale i o jakość” – dodała minister.
 
Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały kapitaliście na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na nadużycia, w postaci odwlekania realizacji tego ustawowego obowiązku w nieskończoność, a w przypadku kontroli inspekcji pracy wyzyskiwacz mógł się zawsze wytłumaczyć w ten sposób, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął. W ocenie PIP tzw. „syndrom pierwszej dniówki” służył kapitalistom do nielegalnego zatrudniania.
 
Obowiązujące od początku września zmiany mają w założeniu zapobiec takim praktykom i pozwolić pracownikom na korzystanie z praw pracowniczych w pełni. Ułatwią też inspektorom pracy stwierdzanie przypadków zatrudniania niezgodnego z prawem.
 
Zarówno wyzyskiwacz jak i pracownik będą zobowiązani do posiadania umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla zatrudniającego.
 
 
Twórcy ustawy, podczas prac w Sejmie podkreślali, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse