Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

PPS: Przyczyny klęski wrześniowej (1945)

1 września 1939 - "Schleswig-Holstein" ostrzeliwuje Westerplatte

PRZYCZYNY KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ
 
„ROBOTNIK POMORSKI” - 
 
ORGAN POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ
 
Rok I., Toruń, czwartek, dnia 23 sierpnia 1945 r., Nr. 82, s. 1.
 
 
„Zbliża się najkrwawsza, najokrutniejsza rocznica w naszej historii – rocznica napadu wroga hitlerowskiego na nasze państwo.
 
Zastanówmy się nad genezą klęski wrześniowej, która nie była przypadkiem, lecz wynikła ze skłócenia Polski z państwami demokratycznymi, w szczególności z państwami słowiańskimi.
 
Niemcy usiłowali wszelkimi sposobami skierować polską politykę na tory ekspansji na wschód.
 
Znaleźli sympatyków w rządzie przedwrześniowym, zwłaszcza w osobie ministra Becka, którego polityka doprowadziła do zupełnej izolacji Polski na zewnątrz.
 
Wewnątrz naród był kompletnie odsunięty od spraw państwowych.
 
Brześć, Bereza, antydemokratyczna konstytucja 1935 r. były przygotowaniem gruntu pod okupację hitlerowską.
 
Rządy Francji i Anglii przedstawiały ponury obraz bezładu i niemocy.
 
Zdrajca Bonnet, anioł pokoju Chamberlain byli ludźmi słabymi.
 
Przewidywali oni, że dojdzie tylko do wojny rosyjsko – niemieckiej i pocieszali się, że osłabi to obie strony walczące, co nie będzie bez korzyści dla państw zachodnich.
 
Podczas gdy Cooper i Churchill nawoływali do aktywnej polityki, wskazując wyraźnie i bez żadnych osłonek na grożące niebezpieczeństwo ze strony Niemiec hitlerowskich, Beck udał się do Berchtesgaden, gdzie złączony przyjacielskim uściskiem dłoni, fotografował się z przyszłym katem Polski.
 
Ribbentrop rewizytował Becka w Warszawie, gdzie opryszek ten przyjęty został z wszystkimi honorami.
 
W polityce polskiej tego okresu w stosunku do Niemiec hitlerowskich widać wyraźnie uniżony serwilizm.
 
Beck spełniał rolę komiwojażera politycznego, wszystkie jego podróże miały na celu jedno – torowanie zwycięstwa Hitlerowi.
 
Pozyskał nawet „przyjaciół” dla Polski, jak Węgry, Włochy , Rumunia.
 
Wiemy dobrze, jak te państwa zachowały się w chwili bandyckiego napadu Hitlera na nas; toteż politykę Becka określić możemy jako najbardziej ohydną zdradę narodową.
 
Rozbiór Czechosłowacji w marcu 1939 r. był zimnym tuszem na głowy monachijczyków, którzy wreszcie zdecydowali się na zmianę stanowiska.
 
Do Moskwy udała się misja angielsko – francuska, gdzie po długich naradach doszły strony do pewnego porozumienia na wypadek ewentualnej agresji Niemiec hitlerowskich.
 
Przedstawiciel sowiecki jasno i wyraźnie skonkretyzował stanowisko Związku Radzieckiego, który zaproponował Polsce pomoc na wypadek wojny.
 
Ale z Warszawy nadeszła do Moskwy wiadomość, że rząd polski nie przyjmuje żadnej pomocy ze strony Związku Radzieckiego, ponieważ jest przygotowany do odparcia niemieckiego ataku (!)
 
Polska odtrąciła wyciągniętą dłoń pomocy, torpedując tym samym ostatnią już możliwość uratowania niepodległości Polski i pokoju europejskiego.
 
Beck w swych knowaniach i intrygach przyczynił się do tego, że Polska w dniu 1 września 1939 r. była osamotniona i chociaż w dwa dni później Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, los polskiego narodu był już przesądzony.
 
Tak to, zawdzięczając w głównej mierze Beckowi, uzbrojeni w czczy frazes rydzowski : „silni, zwarci, gotowi” - odseparowani od naszego wielkiego wschodniego sąsiada, wkroczyliśmy w drugą wojnę światową.
 
Katastrofa wrześniowa wykazała z jednej strony wzruszające bohaterstwo żołnierza polskiego, z drugiej nieudolność rządów przedwrześniowych.
 
Toteż nie wolno nam dziś dopuścić za żadną cenę, aby system przedwrześniowy kiedykolwiek obojętnie, w jakiej formie, miał się powtórzyć.
 
Naród polski, który tak boleśnie odczuł owoce tego systemu, wkroczył dziś na właściwą drogę i z drogi tej nie zboczy nigdy.
 
 
B. Kamiński”.
 
POWYŻSZY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :
TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP).

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

LENIN