Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 190 gości.

Chiny: rośnie ryzyko kryzysu bankowego

Kryzys

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) przygotował raport, w którym ostrzega przed rosnącą groźbą kryzysu bankowego w Państwie Środka. Chiny otrzymały 30,1 pkt w zaprojektowanej przez analityków BIS skali (mierzącej rozziew pomiędzy masą kredytów a PKB). Każdy odczyt powyżej 10 pkt oznacza, że w ciągu najbliższych trzech lat wystąpi załamanie systemu bankowego.
 
Przyczyną trudnej sytuacji Chin jest rosnące zadłużenie, którym rząd w Pekinie stara się sfinansować wzrost gospodarczy, utrzymując go na dotychczasowym wysokim poziomie. W 2015 r. łączne zadłużenie rządu, przedsiębiorstw i osób fizycznych przekroczyło 255 % chińskiego PKB. Jednocześnie podkreśla się, iż w sierpniu br. wartość kredytów udzielanych firmom wzrosła o 220 % w stosunku do poziomu z lipca. Miałoby to dowodzić wciąż rosnącej spirali kredytowej, potęgującej już ogromną górę długów.
 
Jednakże eksperci banku UBS starają się rozwiać obawy o stan chińskiego systemu bankowego. Ich zdaniem wysoki poziom krajowych oszczędności, słabo rynek instrumentów finansowych oraz państwowa własność banków chronią Państwo Środka przed ewentualnymi zawirowaniami na światowych rynkach.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front