Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 27 gości.

Polska: Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Kodeks pracy

W piątek (23.09.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.
 
Komisja wybrała przewodniczących zespołów: zespół ds. opracowania projektu ustawy Kodeks Pracy - prof. Arkadiusza Sobczyka, zespół ds. opracowania projektu ustawy Zbiorowy Kodeks Pracy - prof. Jakuba Stelina.
 
W zakresie Kodeksu pracy komisja planuje  zakończenie prac nad zakresem podmiotowym i przedmiotowym  kodeksu pracy oraz określenie podstawowych kierunków zmian do końca października 2016. Przedmiotem rozstrzygnięć kierunkowych, którymi zajmie się zespół będą m.in. proporcjonalność obciążeń dla małych burżujów, przy zachowaniu zasady równości pracowników wobec prawa; dopuszczalność odstępowania od wytypowanych postanowień kodeksowych za zgodą związków zawodowych (rad pracowników), pod warunkiem zapewnienia kontroli sądowej; wprowadzenie do kodeksu pracy przepisów o wynagrodzeniu minimalnym niepracowników oraz ich ochronie (tzw. stawka godzinowa).
 
Zespół ds. opracowania projektu ustawy Zbiorowy Kodeks Pracy wyznaczył trzyosobowy zespół do przeanalizowania projektu ustawy przygotowanego przez poprzednią Komisję. W wyniku analizy mają zostać przedstawione rekomendacje odnośnie struktury Kodeksu.

Społeczność

LENIN