Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 17 gości.

Rząd chce zwiększyć wyzysk więźniów

Wiezienie.jpg

Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Proponowane zmiany zwiększają ryczałt przysługujący przedsiębiorcom z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ryczałt ten wypłacany jest z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który finansowany jest z m.in. z potrąceń od wynagrodzeń więźniów. Obecnie wynosi on 20% wartości wynagrodzeń zatrudnionych odpłatnie więźniów. Ryczałt wzrośnie do 40%.
 
 
Nowe przepisy mają stanowić próbę obejścia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. Trybunał nakazał wtedy wypłacanie pracującym więźniom kwoty 100% najniższego wynagrodzenia.
 
Rząd przewiduje również rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów (rząd przyjął wcześniej w tej sprawie projekt zmiany ustawy Kodeks karny wykonawczy) oraz budowę 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych (środki na ten cel również mają pochodzić z Funduszu Aktywizacji).

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse