Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Spór zbiorowy w Orlenie

Orlen.jpg

3 organizacje związkowe działające w spółce Orlen Administracja wystąpiły z formalnym pismem wszczynającym procedurę sporu zbiorowego na tle płacowym.

 
Wg Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego (MBZZ) w grupie kapitałowej PKN Orlen, zarząd Orlen Administracja od kilku miesięcy nie podejmował formalnych negocjacji płacowych ze stroną związkową na rok 2016.
 

Po ostatnim, wspólnym wystąpieniu do pracodawcy o podjęcie rozmów przez centrale związkowe. Związkowcy otrzymali odpowiedź z propozycją spotkania w sprawie płac na rok 2016 w drugim kwartale 2017 roku.
 
W odpowiedzi trzy organizacje związkowe działające w spółce (MBZZ, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego) w dniu 18 października br. wystąpiły z formalnym pismem wszczynającym procedurę sporu zbiorowego.
 
Strona pracownicza dała zarządowi czas do 31 października br. na spełnienie postulatów dot. podwyżek płac oraz wypłaty nagrody jednorazowej.

Społeczność

UPA