Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 28 gości.

KONDOLENCJE DLA NARODU KUBAŃSKIEGO I KOMUNISTYCZNEJ PARTII KUBY OD KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KPP)

fidel_castro_3.jpg

 
KONDOLENCJE
DLA
NARODU KUBAŃSKIEGO I KOMUNISTYCZNEJ PARTII KUBY
OD
KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KPP)
 
 
 
Komunistyczna Partia Polski składa najszczersze kondolencje narodowi kubańskiemu oraz Komunistycznej Partii Kuby z powodu śmierci wielkiego rewolucyjnego przywódcy Fidela Castro.
 
Pozostanie on w naszej pamięci jako niezłomny rewolucjonista, który wraz grupą partyzantów pokonał dyktaturę Batisty i wprowadził na Kubie rewolucyjne rządy.
 
Podczas kilkudziesięciu lat swoich rządów El Comandante osiągał sukcesy, pomimo trwającej wiele lat nielegalnej, narzuconej Kubie amerykańskiej blokady.
 
Po 1959 roku Kuba stawała się regionalnym liderem w dziedzinie edukacji czy medycyny.
 
Fidel Castro był jednym z tych, którzy uratowali zdobycze Rewolucji.
 
Na Kubie nie tylko zniesiono analfabetyzm i poprawiono warunki życia, ale stworzono także system szkolenia kadr pomagających krajom rozwijającym się.
 
Podczas gdy Stany Zjednoczone wysyłały na inne kontynenty głównie swoje wojska, Kuba dostarczała lekarzy, nauczycieli i inżynierów.
 
Jej przykład był inspiracją dla ruchów antyimperialistycznych oraz narodów walczących z kolonializmem na całym świecie.
 
Fidel Castro wykazywał się internacjonalizmem oraz solidarnością z uciskanymi narodami.
 
Pamiętamy dobre relacje jakie Kuba rozwijała z Polską Rzeczpospolitą Ludową oraz wizytę, którą w naszym kraju Fidel Castro złożył w 1972 roku i z jaką sympatią odnosił się do ludzi pracy.
 
Wierzymy, że idee El Comandante pozostaną nieśmiertelne i będą kontynuowane przez kubański lud, wbrew tym którzy chcieliby restytucji kapitalizmu oraz fałszywej „demokracji” opartej na wolności dla wybranych oraz ekonomicznym zniewoleniu reszty społeczeństwa.
 
Przypominamy, że Fidel Castro powiedział : „Po moim odejściu Kuba pozostanie niezłomna”.
 
Wraz z kondolencjami życzymy Wam Towarzysze tej niezłomności w kontynuowaniu dzieła Rewolucji.
 
Cześć Jego pamięci!
 
Niech żyje socjalistyczna Kuba!
 
 
 
MATERIAŁ PRZESŁAŁ :
 
TOW. RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

Fidel Castro - Quilapayun

See video

Społeczność

che rebel