Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

ILO: Spada tempo wzrostu wynagrodzeń

ILO

Wg Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) od 2012 roku nastąpiło spowolnienie globalnego wzrostu wynagrodzeń. O ile w 2012 roku wyniósł on 2,5%, to w 2015 – tylko 1,7%.

Jeśli nie uwzględniać Chin, gdzie nastąpił największy wzrost płac, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio 1,6 i 0,9%.

W krajach rozwijających się i wschodzących G20 wzrost pensji spadł z 6,6% w 2012 roku do 2,5% w 2015. Natomiast w krajach rozwiniętych należących do tej grupy nastąpił wzrost – z 0,2% w 2012 do 1,7% w 2015.

Deborah Greenfield z ILO stwierdziła, że globalny trend może mieć negatywne konsekwencje gospodarcze – niskie płace oznaczają spadek popytu.

Społeczność

jednolity front