Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

GUS: 14% polskich gospodarstw żyje w ubóstwie

GUS - logo

Wg danych GUS w 2015 roku w Polsce było 14% gospodarstw domowych z dochodami poniżej przyjętej granicy ubóstwa, (w 2015 r. próg ten dla gospodarstwa jednoosobowego odpowiadał kwocie 1043 PLN).

Jak podał GUS, 9% gospodarstw domowych doświadczało złych warunków życia, czyli występowania co najmniej 10 z 30 symptomów złych warunków życiowych.

W zależności od województwa, zasięg ubóstwa dochodowego wahał się od 11% do 27%, natomiast ubóstwa warunków życia - od 5% do 12%. W najgorszej sytuacji dochodowej relatywnie najczęściej byli mieszkańcy woj. lubelskiego (27%), woj. świętokrzyskiego (24%) i woj. podkarpackiego (21%).

Złe warunki życia (najwyższa stopa ubóstwa warunków życia) najczęściej obserwowane były w woj. zachodniopomorskim i woj. warmińsko-mazurskim (po 12%) oraz woj. świętokrzyskim i woj. łódzkim (po 11%).

Przedstawione dane pochodzą z II edycji Badania Spójności Społecznej, zrealizowanego w 2015 r. Na zadane przez ankieterów GUS pytania odpowiedziało ok. 14 tys. respondentów.

Społeczność

UPA