Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Polscy kapitaliści mimo wzrostu rentowności, nie inwestują

KAPITALISTA

Jak podaje GUS, w 2016 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw spoza sektora finansowego były wyższe niż przed rokiem, korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były jednak niższe od notowanych w 2015 roku.

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe o 3,9% od osiągniętych rok wcześniej (2 620 280,8 zł wobec 2 520 937,8 zł), a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2% (2 488 863,1 zł wobec 2 412 760,6 zł). W rezultacie odnotowana została poprawa wskaźnika poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 95,0%.

Wynik finansowy netto wyniósł 111,1 mld zł i był wyższy o 21,3% niż w 2015 r. Zysk netto wyniósł 134,4 mld zł i był wyższy o 11,6% rdr, a strata netto wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4%.

Mimo wzrostu rentowności przedsiębiorstw nie nastąpiło zwiększenie nakładów inwestycyjnych, co wskazuje na hamujący wpływ własności prywatnej na rozwój sił wytwórczych. W 2016 roku nakłady badanych przedsiębiorstw wyniosły ogółem 120,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 13,2% niższe niż rok wcześniej. Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 20,1%, natomiast na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki transportu - o 8,3%.

Społeczność

dzierżyński