Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

CBOS: 2/3 bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok

Bezrobocie

Wg najnowszego badania CBOS 66% bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym 21% nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, a jedna trzecia - od pięciu lat.

Wśród badanych deklarujących bezrobocie krócej niż rok (34%) część (10%) stanowią osoby pozostające bez pracy od pół roku do roku. 14% bezrobotnych nie pracuje od trzech miesięcy do pół roku, a co dziesiąty pytany stracił pracę w ciągu ostatniego kwartału. 8% respondentów deklarowało, że są bezrobotni.

52% bezrobotnych jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Najczęściej w urzędzie rejestrują się bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (71%), o najniższych dochodach (66%), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (63%) oraz mieszkający w miastach liczących od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców (60%).

Większość bezrobotnych (71%) przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny. Z własnej pracy – przede wszystkim dorywczej – utrzymuje się 21% bezrobotnych, 17% żyje z oszczędności, z zasiłku dla bezrobotnych - 5%. 11% pytanych bezrobotnych wskazało, że podstawowym źródłem ich środków do życia stanowią świadczenia z opieki społecznej, instytucji charytatywnych oraz Kościoła.

Badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 marca oraz 30 marca - 6 kwietnia 2017 roku na próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących łącznie 2095 osób.

Społeczność

Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse