Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Inicjatywa ogólnoeuropejskiego protestu w dniach 21-26 czerwca 2010

GUE_NGL-IRL.jpg

 
 
"Nie będziemy płacić za wasz kryzys!" - Członkowie grupy GUE/NGL  (Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy) w Parlamencie Europejskim opowiadają się za  Europejskimi Dniami Protestu i Solidarności przeciwko kryzysowi kapitalistycznemu.
 
 
 
Joe Higgins, europoseł Partii Socjalistycznej z Irlandii i członek Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej (CWI) zorganizował spotkanie z kolegami europosłami, by walczyć z nacjonalistycznymi oszczerstwami międzynarodowych mediów i przywódców europejskich, kierowanymi przeciw greckim pracownikom i młodzieży, a także by przeciwdziałać złudzeniu, że ogromny pakiet ratunkowy, wynoszący 750 miliardów euro, uzgodniony przez Komisję Europejską, państwa członkowskie strefy euro i MFW, jest początkiem stałego ożywienia.
Joe HigginsJoe Higgins
 
 
 
"Uważamy, że udane skoordynowane protesty w tygodniu od 21 do 26 czerwca miałyby zasadniczy efekt i wysłałyby wyraźny sygnał europejskim instytucjom.” 
 
 
 
Inicjatywa Lewicowych Europosłów dla europejskiego "Tygodnia Protestu i Solidarności"
 
 
Drodzy przyjaciele,
 
 
Piszemy do was jako wybrani przedstawiciele ludzi pracy z całej Europy, członkowie Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE / NGL) w Parlamencie Europejskim. Oczywiste jest, że masowy pakiet finansowy uzgodniony ostatni weekend zwiększy tempo ataków na ludzi pracy, młodych ludzi i emerytów, które mają miejsce w całej Europie.
 
 
Na obecnym etapie, to przede wszystkim greccy pracownicy są na pierwszej linii ataków. Stoją oni przed obliczem cięć pensji i wydatków publicznych w wysokości 10%, podniesienia wieku emerytalnego, wzrostu podatku VAT i zamrożenia emerytur. Ale robotnicy w Portugalii, Hiszpanii, Irlandii i Włoszech również napotykali i nadal napotykają na poważne ataki na ich stopy życiowe. Oczywiste jest również, że te ataki nie będą się ograniczać do pracowników w tzw. "peryferyjnych" gospodarkach europejskich - pracownicy we wszystkich krajach Europy zobaczą dalszą erozję swoich praw do emerytury, doświadczą presji na obniżenie wynagrodzeń, redukcji wydatków na usługi społeczne i opiekę społeczną, oraz ciągłego wysokiego bezrobocia.
 
 
Ataki te są zgodne z szerszą strategią europejskiego establishmentu, jak wskazano w dokumencie strategii „UE 2020" - co nawiązuje do konieczności podniesienia wieku emerytalnego, wraz z liczbą godzin przepracowanych przez europejskich pracowników i ścisłego powrotu do paktu "Wzrostu i Stabilności", który będzie wymagał cięcia wydatków publicznych w wielu krajach.
 
 
Ataki te są połączone z jadowitą próbą dzielenia pracowników według pochodzenia narodowego. Było to szczególnie widoczne w mediach w Niemczech i wielu innych krajach. Kłamstwa o warunkach greckich pracowników są rozpowszechniane, aby stworzyć wrażenie, że zwykli Grecy są odpowiedzialni za kryzys w swoim kraju i muszą zapłacić za to cenę. Lewica musi przeciwdziałać tej dezinformacji za pomocą faktów i danych o realnej sytuacji. Na przykład, w brew mitowi o leniwych greckich pracownikach odchodzących na wcześniejszą emeryturę, średni wiek emerytalny w Grecji, wynoszący 61,4 lat,  jest wyższy od średniej europejskiej!
 
 
Greccy pracownicy wykazali w ostatnich tygodniach heroiczną gotowość do walki przeciwko tym atakom. Portugalscy i hiszpańscy pracownicy wykazali tą samą gotowość do walki.

 
Europejskie związki zawodowe i organizacje lewicowe wydały ważne, krytyczne stanowiska przeciwko  atakom na ludzi pracy. Uważamy, że istnieje teraz potrzeba wspólnej, aktywnej reakcji w całej Europie – aby przeciwdziałać próbom dzielenia pracowników i dodać ludziom pewności siebie, by walczyć. Proponujemy rozpocząć "Tydzień Protestu i Solidarności" w okresie od 21 do 26 czerwca. Przewidujemy, że partie polityczne, związki zawodowe, ruchy społeczne i działacze mogą się łączyć i dyskutować możliwości organizowania w tym tygodniu wielkiego protestu w swoim kraju.
 
 
Jego celem będzie ogłoszenie, że organizacje lewicowe i społeczne odrzucają politykę, polegającą na tym, by to ludzie pracy, musieli płacić za kryzys, ogłoszenie, że chcemy skończyć z dyktaturą rynków, żądamy, żeby instytucje finansowe stały się własnością publiczną i deklarujemy,  że europejscy pracownicy będą walczyć solidarnie.
 
 
Uprzejmie zapraszamy Waszą organizację do omówienia możliwości wsparcia tej inicjatywy i zobowiązania się do budowania w tym dniu znaczących protestów w całej Europie. Kwestie kluczowe dla nas to oczywiście wyrażenie solidarności z greckimi pracownikami, ale również podejmowanie kwestii ataków w tych krajach, w których odbywają się demonstracje.
 
 
Rozumiemy oczywiście, że szczegóły i precyzyjne hasła będą musiały zostać opracowane tak, by uwzględnić sytuację polityczną kraju, w którym odbywają się protesty. Jednakże, proponujemy, by następujące podstawowe postulaty były podstawą do dyskusji w całej Europie:
 
 
Pracownicy nie będą płacić za kryzys– zmuśmy do płacenia najbogatszych i bankierów
 
Solidarność z greckimi pracownikami, o jedność ludzi pracy w całej Europie
 
Nie cięciom, obniżkom płac, bezrobociu i podniesieniu wieku emerytalnego
 
Nie dla prywatyzacji usług publicznych
 
Koniec dyktatury rynków finansowych, instytucji ratingów kredytowych i MFW 
 
Nie dofinansowaniu banków – za nacjonalizacją banków i instytucji finansowych w interesie ludzi pracy
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uważamy, że sukces skoordynowanych protestów w tygodniu od 21 do 26 czerwca miałby zasadniczy wpływ i wysłałby jasny sygnał dla europejskich instytucji. To pomogłoby zmaganiom pracowników w różnych krajach europejskich i stanowiłoby ważny krok w budowaniu ogólnoeuropejskiego oporu przeciwko bieżącemu programowi neoliberalnemu.
 
 
Oczywiście, czas leci bardzo szybko. Chcemy budować szeroką koalicję na poziomie ogólnoeuropejskim, aby mobilizować na te protesty, ale również szerokie koalicje na poziomie krajowym. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli jak najszybciej dacie nam odpowiedź.
 
 
Mamy nadzieję, że możecie spojrzeć pozytywnie na te propozycje i, że Wasza organizacja może pomóc w organizacji w całej Europie protestów pod koniec czerwca. Proszę, rozpowszechnijcie nasze wezwanie do waszych kontaktów i skontaktujcie się z nami, aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. Chętnie spotkamy się z Wami, aby omówić postępy w tym temacie.
 
 
Poniżsi sygnatariusze stanowią początkową listę. Jesteśmy pewni, że otrzymamy poparcie od większej liczby europosłów z grupy GUE/NGL.
 
 

 
Joe Higgins europoseł (Socialist Party - Irlandia) 
 
 
Nikolaos Chountis europoseł (Syriza - Grecja)
 
 
Søren Bo Søndergaard europoseł (Folkebevægelsen mod EU - Dania)
 
 
Eva-Britt Svensson europoseł (Left Party - Szwecja) 
 
 
Kyriacos Triantaphyllides europoseł (AKEL - Cypr)
 
 
Marisa Matias europoseł (Bloco de Esquerda - Portugalia)
 
 
Miguel Portas europoseł (Bloco de Esquerda - Portugalia)
 
 
Rui Tavares europoseł (Bloco de Esquerda - Portugalia)
 
 
Jean-Luc Mélenchon europoseł (Parti de Gauche - Francja)
 
 
Kartika Tamara Liotard europoseł (Socialistische Partij - Holandia) 
 
 
Sabine Wils europoseł (Die Linke - Niemcy)
 
 
Cornelia Ernst europoseł (Die Linke - Niemcy)
 
 
 
Helmut Scholz europoseł (Die Linke - Niemcy)
 
 
 
Gabi Zimmer europoseł (Die Linke - Niemcy)
 
 
 
Patrick Le Hyaric europoseł (Parti Communiste Français - Francja)
 
 

Źródło: Strona Grupy na rzecz Partii Robotniczej (GPR), polskiej sekcji Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej (CWI)
 
 

http://wladzarobotnicza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1348:inicjatywa-ogolnoeuropejskiego-protestu-w-dniach-21-26-czerwca&catid=75:unia-europejska&Itemid=56

Społeczność

BLOOD