Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 27 gości.

Jaki zapowiada, jak utuczy wywłaszczonych burżujów

KAPITALISTA

Wiceminister Patryk Jaki przedstawił w środę projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt nie przewiduje zwrotu w naturze, ale odszkodowanie w wysokości maksymalnie 20% wartości nieruchomości w momencie nacjonalizacji.

Na złożenie roszczeń będzie przysługiwać rok, potem wszystkie roszczenia wygasają. Wypłaty odszkodowań będą możliwe do 20% w gotówce, do 25% w obligacjach albo 20% w rozliczeniu ze skarbem państwa, gdyby wywłaszczeni roszczeniowcy lub ich potomkowie chcieliby kupić nieruchomości od jednostki samorządu terytorialnego.

Wypłaty będą uzależnione od stanu budżetu państwa. Rokrocznie skarb państwa będzie ogłaszał kwotę, która będzie przeznaczona na wypłatę odszkodowań reprywatyzacyjnych.

Wg Jakiego "ta ustawa daje duże narzędzia sprawiedliwości" i stanowi "wyważenie pomiędzy interesem indywidualnym a interesem całego państwa".

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna