Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 5 gości.

Akcje solidarności z represjonowanymi komunistami z KPP

orakcekic.jpg

 
Z całego świata płyną wyrazy poparcia i solidarności z prześladowanymi komunistami polskimi oraz wyrazy oburzenia działaniami prawicowego reżimu i wymiaru sprawiedliwości IV RP.
 
31 marca 2016 roku czworo członków Komunistycznej Partii Polski zostało skazanych przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej na 9 miesięcy ograniczenia wolności, prace społeczne oraz grzywny. Procedura prawna przeciwko KPP i jej członkom, która trwa przez 2 lata, została wznowiona 27 listopada. Zarzuty dotyczą ''propagowania ideologii komunistycznej'' na łamach pisma ''Brzask'' oraz na stronie internetowej partii. Zarzuty te są zagrożone karą do 2 lat więzienia.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Komunistyczna Partia Grecji (KKE)

Demonstracja pod ambasadą RP w Atenach zorganizowana przez KKE
 
27 listopada Komunistyczna Partia Grecji (KKE) zorganizowała protest przed polską ambasadą w Atenach. Zebrani trzymali transparent ''Ręce precz od polskich komunistów''. Zgromadzeniu przewodził członek KC KKE, eurodeputowany Kostas Papadakis. Delegacja KKE przekazała ambasadzie RP list potępiający proces członków KPP.
 
KKE potępia i oskarża te antykomunistyczne działania i prześladowania, wszelkie formy zakazywania komunistycznej symboliki oraz propagowania idei komunizmu. Te prześladowania nie mogą być sankcjonowane poparciem ze strony reakcyjnej Unii Europejskiej i podobnymi działaniami w innych krajach UE.     Działania polegające na zakazywaniu oraz ograniczaniu działalności komunistów następują jednocześnie z antyspołeczną polityką i atakami na prawa oraz zdobycze klasy robotniczej.     Stanowią część propagandy o ''totalitarnych reżimach'' promującej ahistoryczne zrównywanie komunizmu z faszystowską bestią, hodowaną przez system kapitalistyczny.   W tym samym czasie prowokacyjnie honorowani są nazistowscy kolaboranci i ich polityczni potomkowie.


Więcej o proteście KKE w Atench ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii (PCPE)  
 
Pikieta pod ambasadą RP w Madrycie zorganizowana przez PCPE

W odpowiedzi na międzynarodowy apel Komunistycznej Partii Polski (KPP), bojownicy Komunistycznej Partii Ludów Hiszpanii (PCPE) w poniedziałek, 27 listopada, protestowali przed dyplomatycznymi przedstawicielstwami Polski w Madrycie (ambasada) i Barcelonie (konsulat).
 
    Tego dnia został wznowiony proces sądowy przeciwko kilku przywódcom KPP, oskarżonym o „propagowanie ideologii komunistycznej” za pośrednictwem gazety partyjnej „Brzask” i strony internetowej partii.
 
Proces ten jest elementem szerszej kampanii mającej na celu wyrejestrowanie Komunistycznej Partii Polski, przyczynia się do ciągłej antykomunistycznej nagonki organizowanej przez polski rząd, inne rządy europejskie i instytucje Unii Europejskiej, które przepisują historię i dążą do zrównania komunizmu z nazistowskim faszyzmem.
PCPE w pełni popiera KPP i jest przeciwna wszelkim próbom manipulowania historią i zniesławiania idei komunistycznych.
 
Delegacje PCPE do ambasady w Madrycie i konsulatu w Barcelonie przekazały władzom polskim pismo skierowane do premier Beaty Szydło, podpisane przez Sekretarza Generalnego PCPE, Ástora Garcíę.
 
Wideo z pikiety PCPE pod przedstwicielstwem dyplomtycznym RP
 
 

 Więcej o pikietach PCPE w Madrycie i Barcelonie ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP)
 
Pikieta pod ambasadą RP w Berlinie zorganizowana przez DKP

27 listopada w Berlinie Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP) zorganizowała pikietę przed polską ambasadą, w której uczestniczyli także członkowie Komunistycznej Partii Turcji (TKP), Komunistycznej Partii Grecji (KKE) oraz Komunistycznej Partii Chile (CCP). Demonstranci przynieśli transparent „Precz z prześladowaniami komunistów w Polsce”.
 
Rozdawano ulotki opisujące sytuację w Polsce oraz stwierdzające, że komuniści odpowiedzą na prześladowania międzynarodową solidarnością. Przypomniano wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych potępiające działania polskich władz dążących do delegalizacji KPP oraz prowadzących antykomunistyczną politykę przepisywania historii i usuwania pomników czy naw ulic związanych z komunizmem oraz ruchem robotniczym.
 

Więcej o pikiecie DKP w Berlinie ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Komunistyczna Partia Turcji (TKP)
 
Protest przed polską ambasadą w Ankarze zorganizowany przez TKP

Komunistyczna Partia Turcji zorganizowała zgromadzenie przed polską ambasadą w Ankarze, by zaprotestować przeciwko antykomunistycznym atakom przeprowadzonym przez polski rząd.
 
Komunistyczna Partia Turcji (TKP) protestowała przeciwko polityce polskiego rządu sądowego ścigania członków Komunistycznej Partii Polski (KKP) pod zarzutem „propagowania ideologii komunistycznej”.
 
Protestujący członkowie TKP odczytali oświadczenie przed ambasadą Polski, stwierdzając, że „Wielka Rewolucja Socjalistyczna Październikowa, której setną rocznicę niedawno upamiętniliśmy, jest największym historycznym krokiem w kierunku położenia kresu wyzyskowi człowieka.
 

Więcej o proteście TKP w Ankarze ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (RKPR)  
 
Pikieta pod Konsulatem Generalnym RP w Petersburgu zorganizowana przez RKPR
 
W poniedziałek, 27 listopada, działacze Rosyjskiej Komunistycznej Partii Robotniczej i Rewolucyjnego Komsomołu, wchodzących w skład Rosyjskiego Zjednoczonego Frontu Robotniczego (ROT Front), zorganizowali pikietę pod Konsulatem Generalnym RP w Petersburgu.
 
Akcja miała na celu wsparcie naszych towarzyszy z Komunistycznej Partii Polski, którzy byli poddawanych represjom za ich działalność polityczną, a także wyrażenie protestu przeciwko antykomunistycznej, pro-faszystowskiej działalności polskich władz, co wyraża się w szczególności w rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Polskę od nazistowskich najeźdźców.
 
Pracownicy konsulatu otrzymali list od Komitetu Leningradzkiego ROT Frontu, skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z żądaniem powstrzymania prześladowań naszych towarzyszy i antykomunistycznej polityki przypominającej ponure czasy faszyzmu.   Wyrażamy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami i oświadczamy:  wszelkie próby burżuazji, by metodami faszystowskimi opóźnić swój nieunikniony historyczny koniec, są skazane na niepowodzenie. Ludzie pracy wszystkich krajów są w stanie zbudować nowe, sprawiedliwe społeczeństwo, co pokazały w ostatnim stuleciu narody radziecki i polski.
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Faszyzm nie przejdzie! Komitet Leningradzki RKPR-KPZR
 

Więcej o pikiecie RKPR w Petersburgu ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF)
 
Pikieta przed konsulatem RP w Kaliningradzie
 
W Kaliningradzie wyrażono poparcie dla polskich komunistów.   We wtorek, 28 listopada, kaliningradzcy komuniści zorganizowali pikietę przed Konsulatem Generalnym RP. Uczestnicy pikiety trzymali transparenty z napisami: „Ręce precz od polskich komunistów!”, „Nie dla represji politycznych w Polsce!”, „Zatrzymać proces przywódców Komunistycznej Partii Polski”, „Nie dotykać gazety Brzask!”. Kaliningradzka pikieta odbyła się w ramach akcji międzynarodowej: na całym świecie, gdzie są polskie ambasady i konsulaty, lewicowcy przyszli wyrazić swój protest przeciw temu, co się dzieje w Polsce.
 
Deputowany regionalnej Dumy z ramienia Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF), Igor Riewin, który był obecny na pikiecie, w wywiadzie dla dziennikarzy dwóch stacji telewizyjnych wyraził podziw dla komunistów z sąsiedniego kraju, którzy w surowych warunkach zdołali odrodzić partię i dzielnie bronić swoich poglądów.   Komuniści z Kaliningradu będą uważnie śledzić los swoich polskich towarzyszy.
 

Więcej o pikiecie KPRF w Kalinikngradzie ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Partia Pracy Austrii (PdA)
 
Pikieta pod ambasadą RP w Wiedniu zorganizowana przez PdA
 
2 grudnia br, przed ambasadą Polski w Wiedniu odbyła się pikieta przeciwko prześladowaniu polskich komunistów, zorganizowana przez Partię Pracy Austrii (PdA).  
 
  Na transparentach widniały hasła: Ręce precz od polskich komunistów, ideologii komunistycznej i ich nieskrępowanej działalności! Solidarność z Komunistyczną Partią Polski! Antykomunizm nie przejdzie!
 

Więcej o pikiecie PdA w Wiedniu ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Komunistyczna Partia Ukrainy (KPU)

Pikieta pod ambasadą RP w Kijowie zorganizowana przez KPU
 
Komunistyczna Partia Ukrainy wzięła udział w międzynarodowej akcji solidarności z polskimi komunistami, którzy podlegają sądowym prześladowaniom ze strony polskich władz.
 
 28 listopada 2017 grupa komunistów na czele z sekretarzem KC Komunistycznej Partii Ukrainy, przewodniczącym Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy, G. W. Bujko zebrała się w pobliżu budynku Ambasady RP na Ukrainie w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko antykomunistycznej polityce polskich władz, które przy jawnym poparciu przez Unię Europejską, wykorzystują antykomunizm w oficjalnej ideologii, ostentacyjnie organizują ściganie sądowe Komunistycznej Partii Polski i wszystkich jej członków, doprowadzając do postępowań karnych za same idee komunistyczne.
 
Uczestnicy pikiety przekazali ambasadorowi Polski, apel Komunistycznej Partii Ukrainy pt. „Nie! - dla politycznych i sądowych prześladowań komunistów!"

Wideo z pikiety KPU pod ambasadą RP w Kijowie [RU]
 

Więcej o pikiecie KPU w Kijowie ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Czytaj też:
 
Represje sądowe przeciwko polskim komunistom - międzynarodowa solidarność z prześladowanymi
 
Apel przeciwko prześladowaniom wobec KPP
 
Władza Rad” solidarna z represjonowanymi komunistami
 
Piotr Ciszewski: Najpierw przyszli po komunistów
 
Nowy etap represji politycznych w Polsce - prokuratura domaga się ponownego osądzenia działaczy KPP!
 
„Trybuna” o skazaniu komunistów: to wyrok polityczny
 
Działacze Komunistycznej Partii Polski skazani za propagowanie komunizmu!

Społeczność

LENIN