Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Protest przed polską ambasadą w Ankarze zorganizowany przez TKP

 
Komunistyczna Partia Turcji protestuje przeciwko antykomunistycznym prześladowaniom w Polsce
 
Komunistyczna Partia Turcji zorganizowała zgromadzenie przed polską ambasadą w Ankarze, by zaprotestować przeciwko antykomunistycznym atakom przeprowadzonym przez polski rząd.
 
Komunistyczna Partia Turcji (TKP) protestowała przeciwko polityce polskiego rządu sądowego ścigania członków Komunistycznej Partii Polski (KKP) pod zarzutem „propagowania ideologii komunistycznej”.
 

 
Gdy partie komunistyczne na całym świecie przeprowadzały podobne protesty przeciwko rządowi polskiemu, turecka policja próbowała zapobiec protestom przed ambasadą polską w Ankarze.
 
Protestujący członkowie TKP odczytali oświadczenie przed ambasadą Polski, stwierdzając, że „Wielka Rewolucja Socjalistyczna Październikowa, której setną rocznicę niedawno upamiętniliśmy, jest największym historycznym krokiem w kierunku położenia kresu wyzyskowi człowieka. Wraz z Rewolucją Październikową, ustanowienie socjalizmu oraz równości i oświecenia, będących jej pokłosiem, wydarzenia te przeszły do historii jako niezwykłe doświadczenie”.
 
„System imperialistyczny zawsze był wrogo usposobiony do socjalizmu i dołożył wszelkich starań, by zniszczyć Związek Radziecki. Atak niemieckiego faszyzmu na Związek Radziecki w 1941 r. jest najbardziej przerażającym z tych wysiłków a zarazem najbardziej barbarzyńską masakrą w historii. Historia udokumentowała również niewysłowione mordy popełniane przez nazistów w Polsce w tym procesie” - zauważyli członkowie TKP w swoim oświadczeniu.
 
„Od lat dziewięćdziesiątych dezintegracja frontu socjalistycznego przeciwko siłom kontrrewolucyjnym w Związku Radzieckim i Europie utorowała drogę okresowi reakcyjnemu, który rozpoczął się wraz z rozpadem socjalizmu. Wzrost faszyzmu i rasizmu jest najbardziej charakterystyczną cechą tego okresu. Obecnie w różnych krajach Europy trwa proces zakazywania oraz kryminalizacji organizacji komunistów i ich działalności politycznej przez rządy tego okresu.”
 
Stwierdzamy, że „jesteśmy zmartwieni tym, że jednym z wiodących krajów promujących antykomunistyczne praktyki jest Polska", oświadczenie TKP podkreśla również, że „obawiamy się, iż w Polsce usuwane są ślady socjalistycznego dziedzictwa, a historia jest świadomie wypaczana; komuniści i faszyści są zrównani, prawo KPP do angażowania się w politykę i organizowania się jest wykluczane, komuniści są ścigani i skazywani za ich działalność polityczną ...  Protestujemy przeciw tej sytuacji."

Społeczność

jednolity front