Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 28 gości.

Pikieta pod ambasadą RP w Kijowie zorganizowana przez KPU

Komunistyczna Partia Ukrainy wzięła udział w międzynarodowej akcji solidarności z polskimi komunistami, którzy podlegają sądowym prześladowaniom ze strony polskich władz.
 
28 listopada 2017 grupa komunistów na czele z sekretarzem KC Komunistycznej Partii Ukrainy, przewodniczącym Antyfaszystowskiego Komitetu Ukrainy, G. W. Bujko zebrała się w pobliżu budynku Ambasady RP na Ukrainie w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko antykomunistycznej polityce polskich władz, które przy jawnym poparciu przez Unię Europejską, wykorzystują antykomunizm w oficjalnej ideologii, ostentacyjnie organizują ściganie sądowe Komunistycznej Partii Polski i wszystkich jej członków, doprowadzając do postępowań karnych za same idee komunistyczne.
 
Wideo z pikiety KPU pod ambasadą RP w Kijowie [RU]

 
Uczestnicy pikiety przekazali ambasadorowi Polski, apel Komunistycznej Partii Ukrainy pt. „Nie! - dla politycznych i sądowych prześladowań komunistów!" następującej treści:
 
„Komunistyczna Partia Ukrainy jest głęboko zaniepokojona doniesieniami o prześladowaniach politycznych i sądowych, którym podlega Komunistyczna Partia Polski. Przedstawiono jej bezpodstawne oskarżenia i przygotowuje kolejne orzeczenie sądu o przestępstwie dokonanym przez komunistów za pośrednictwem środków masowego przekazu, polegającym na promowaniu swojej wizji sytuacji w społeczeństwie i perspektyw jej rozwoju.
 
Jest to naruszenie art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 10 i 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, standardów europejskiej demokracji w zakresie wolności słowa, dostępu do informacji, jej odbioru i rozpowszechniania.
 
Komunistyczna Partia Ukrainy wzywa polskie władze do natychmiastowego zaprzestania politycznego i sądowego prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Wyrażamy solidarność z polskimi komunistami w ich walce o prawa ludu pracującego kraju.
 
Komunistyczna Partia Ukrainy
28 listopada 2017 r.
 
 
Komunistyczna Partia Ukrainy domaga się natychmiastowego zaprzestania polityki podwójnych standardów i wszelkich form naruszania demokratycznych praw i wolności, prześladowań za działalność polityczną komunistów, przedstawicieli lewicowych sił opozycyjnych i organizacji publicznych, nie tylko w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE, ale także na Ukrainie.
 
Przypomnijmy prorocze słowa Martin Niemöllera (1892 - 1984) - niemieckiego wroga nazizmu, przewodniczącego Światowej Rady Kościołów:
 
Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,

nie byłem komunistą.

Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,

nie byłem socjaldemokratą.

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem,

nie byłem związkowcem.

Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,

nie byłem Żydem.

Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.

Społeczność

Ochotnik