Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 16 gości.

Prezydent podpisuje nowelizację ustawy o IPN. Faszyści świętują.

IPN

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Kontrowersje budzi ograniczający wolność słowa artykuł 55a nowelizacji, którego treść brzmi: "Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości."

Krytycy zwracają uwagę, że w prawie międzynarodowym odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości mogą ponosić państwa, jednostki i organizacje międzynarodowe, ale nie narody. Wynika to z faktu, że o ile odpowiedzialność rządów czy osób fizycznych da się jednoznacznie ustalić, to nie jest jasne, za czyje dokładnie działania można przypisać odpowiedzialność chociażby "Narodowi Polskiemu". O tym np. czy szmalcownicy lub uczestnicy pogromu w Jedwabnem stanowią w myśl znowelizowanej ustawy "Naród Polski", zdecyduje sąd.

Obóz rządzący zarzeka się, że zmiany w ustawie nie będą dotyczyć działalności naukowej lub artystycznej. Jednak o tym, co podpada pod działalność naukową i artystyczną, decyduje sąd. Poza tym wyjątek ten nie obejmuje m.in. dziennikarzy i nauczycieli.

Niejasności nie są oczywiście słabością znowelizowanej ustawy - im bardziej niejednoznaczny język, tym szersze ewentualne pole do stosowania nowego prawa i tym więcej uciszonych ew. głosów sprzeciwu wobec oficjalnej polityki historycznej.

Niektóre środowiska popierają jednak nowelizację. Organizatorzy Marszu Niepodległości pikietowali w poniedziałek pod Pałacem Prezydenckim. Demonstrowali oni pod takimi hasłami jak "Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę", "Stop żydowskiej agresji na Polskę" czy "Nie przepraszam za Jedwabne".

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci