Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

Solidarni z "Władzą Rad" [akt. 8.05.2019, materiały również po angielsku, rosyjsku, hiszpańsku, włosku, portugalsku i węgiersku]

Dotychczas solidarność z naszym portalem wyraziły wiele lewicowych organizacji i mediów a ich lista ciągle rośnie (SZCZEGÓŁOWA LISTA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 
 
 
 
 
 
Lewica Narodowa
 
Już na początku działalności strony Lewica Narodowa solidaryzujemy się z osobami, których dotykają prześladowania polityczne w Polsce. Mimo że nie zawsze się zgadzamy na tle politycznym i ideologicznym, to jednak nie ma znaczenia wobec represji politycznych, którymi zagrożony może być każdy utożsamiający się z ideami antykapitalizmu, socjalizmu, komunizmu, antyimperializmu.
 
Solidaryzujemy się następującymi osobami:
 

  • Mateusz Andrzej Jerzewicz Piskorski, przewodniczący Partii Zmiana, więzień polityczny oskarżony o szpiegostwo;
  • członkowie Komunistycznej Partii Polski, redaktorzy pisma „Brzask”, oskarżani o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • współpracownicy portalu „Władza Rad”, którym zatrzymano rzeczy w toku postępowania o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • organizatorzy konferencji „Karol Marks i jego czytelnicy”, nachodzeni przez Policję w toku postępowania o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • współpracownice Stowarzyszenia „Kursk”, wydalone z Polski pod podejrzeniem o działalność przeciwko państwu polskiemu;
  • Leonid Swiridow, dziennikarz „Rosja Dzisiaj”, wydalony z Polski pod podejrzeniem o szpiegostwo.

 
Postępowania służb i instytucji wobec powyższych osób są niejasne, nakierunkowane na ich działalność, sprzeczne z zasadami praworządności, prowadzone w sposób bardzo przewlekły, utajniony lub nieudolny. Nie są znane przedmiotowe przesłanki uzasadniające takie postępowania.
 
Solidaryzujemy się także z innymi niewymienionymi osobami, jeśli dotykają ich podobne represje polityczne.
 
Osoby odpowiedzialne za te represje w przyszłości, po zmianie ustroju, poniosą konsekwencje swoich haniebnych czynów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przegrupowanie Rewolucyjne
 
Korekta WR: Władza Rad nie jest organizacyjnie związana z Międzynarodową Tendencją Marksistowską. Do akcji policyjnej przeciwko właścicielowi domeny WR doszło 30 kwietnia br., nie w maju. KPP powstała w 2002 r., a więc po upadku ZSRR.
 
Derrotar a repressão anticomunista do governo polonês! Um chamado à solidariedade

O ano de 2018 está exibindo uma escalada repressiva contra o pensamento de esquerda e os movimentos dos trabalhadores da Polônia por parte do Estado burguês e do governo do partido nacionalista e populista de direita, Prawo i Sprawiedliwość (PiS, “Lei e Justiça”). Desde o início do ano, militantes do Partido Comunista (historicamente pró-União Soviética) foram condenados em primeira instância pela lei que proíbe a manifestação de “ideologias totalitárias”. Em maio, os editores do site Władza Rad, simpatizantes da Tendência Marxista Internacional (IMT, representada no Brasil pela Esquerda Marxista/PSOL), foram visados pela polícia e material de informática que usam para manter o site foi apreendido. Logo em seguida, um evento comemorando o aniversário de 200 anos de Karl Marx em uma universidade foi invadido pela polícia.
 
 
Esses acontecimentos exigem a solidariedade de todos os socialistas contra essa onda de repressão, antes que ela cresça. Os processos envolvendo o Partido Comunista da Polônia e o Władza Rad ainda estão correndo na Justiça. Acima de tudo, são as demonstrações de solidariedade através das ações, dentro e fora da Polônia, que podem frear tal ofensiva. Acreditamos que a frente única dos movimentos e partidos da classe trabalhadora deve ser o método dessa luta, para impedir o isolamento dos grupos sob a mira do Estado capitalista. A ideia da frente única contra a repressão é que “Um ataque contra um, significa um ataque contra todos!”. A organização de um movimento como esse parece ser uma questão urgente na Polônia, diante da possibilidade de outros desrespeitos aos direitos democráticos.
 
Traduzimos para o português a declaração escrita pelos editores do Władza Rad e vamos divulga-la pelos meios digitais e impressos do nosso grupo com a intenção de dar conhecimento para o público brasileiro (especialmente de esquerda) sobre a repressão sofrida por esses camaradas de uma parte distante do planeta. Acreditamos que a luta dos trabalhadores pelo socialismo só pode vencer a nível internacional e com a mais livre discussão de ideias e, portanto, nos solidarizamos com todos aqueles na esquerda polonesa que estão sendo alvos da repressão capitaneada pelo PiS, cuja intenção é manter uma ordem de exploração e de opressão aos trabalhadores e minorias. Tal ordem só pode ser definitivamente derrotada pelos métodos da revolução socialista dos trabalhadores.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Front Ludowy

Szolidaritást a lengyel marxistákkal!

A lengyel reakciós kormány újabb próbálkozásokat tesz a demokratikus sokszínűség és a szólásszabadság felszámolására. Először “csak” a törvényesen bejegyzett Lengyel Kommunista Pártot idézték bíróság elé az ideológia népszerűsítésért, pár napja az elnyomás már elérte a “Władza Rad” kommunista weboldal szerkesztőit is és a rendőrség egy marxista tudományos konferenciát is lerohant.
 
Április 30-án a rendőrség behatolt a “Władza Rad” egyik szerkesztőjének lakásába és lefoglalta a telefonját és a notebookját két merevlemezzel együtt. Tették ezt annak ellenére, hogy a kommunizmus népszerűsítése nem ütközik törvénybe Lengyelországban és így a rendőrség jogtalanul járt el.
 
Az események hátterében többek közt a lengyel belügyminiszter “neokommunista fenyegetésről” szóló boszorkányüldözése áll. A lengyel állami tévén rendszeresen futnak adások “Karl Marx gyilkos ideológiájáról” és a kormány mindent elkövet a baloldali ellenzék háttérbe szorítása érdekében, miközben a nemzeti radikális tábor fasiszta tüntetői szabadon, rendőri védelem alatt demonstrálhatnak.
 
A Władza Rad szerkesztősége szolidaritást kér a világ szocialista, kommunista szervezeteitől – a Népi Front pedig támogatja ezt. A nacionalista kormányok tombolását meg kell fékezni, a demokratikus törvények védelme mindannyiunk közös érdeke!
 
Szolidaritást a lengyel elvtársakkal, egyenlő jogokat és szólásszabadságot a Marxista szervezeteknek!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Polityczno-Kulturalne MARX XXI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partia Socjaliści solidarna z represjonowaną redakcją portalu "Władza Rad"
 
Mając na uwadze to jak realne jest zagrożenie ze strony sfaszyzowanego aparatu przymusu III RP chcielibyśmy przekazać wyrazy solidarności redakcji "Władzy Rad", szykanowanej przez upartyjnioną prokuraturę ministra Ziobro.
 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jedynym co różni dziś poszczególne frakcje socjalistyczne jest miejsce w kolejce do politycznego krematorium PiS. Dlatego nie ma wroga na lewicy!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obwieszczenie: Solidarność z polskimi towarzyszami!

  Na początku maja polska policja zakłóciła konferencję naukową dotyczącą Marksa, twierdząc że rozpowszechnia się tam„antypatriotyczną propagandę". 30 kwietnia dokonano rewizji u redaktora komunistycznego portalu „Władzy Rad” i zabrano laptopa. Rada miejska Zamościa, rodzinnego miasta Róży Luksemburg, uniemożliwiła upamiętnienie wielkiej rewolucjonistki. W maju 2016 roku został pod zarzutem „szpiegostwa zdrady" został aresztowany Mateusz Piskorski, przewodniczący lewicowej, antykapitalistycznej organizacji „Zmiana”. Trwa proces legalnie działającej Komunistycznej Partii Polski.
 
  To tylko kilka przykładów antykomunistycznego polowania na czarownice organizowanego przez faszyzujący reżim Kaczyńskiego. Ich prymitywna antykomunistyczna propaganda jest organicznie związana z ich antyrosyjskim szowinizmem. Ich celem jest wywołanie lęku, aby odwrócić uwagę ludzi od problemów społecznych, a strach można łatwo zamienić na głosy wyborcze.
 
Jako marksiści i antyfaszyści solidaryzujemy się z naszymi polskimi towarzyszami!
 
   Közlemény: Szolidaritás a lengyel elvtársakkal!
    Május elején a lengyel rendőrség megzavart egy Marxszal kapcsolatos tudományos konferenciát, arra hivatkozva, hogy “hazafiatlan propagandát” terjesztenek. Április 30-án házkutatást tartottak a Władza Rad nevű kommunista portál szerkesztőjénél, majd lefoglalták a laptopját. A városi tanács megakadályozta, hogy Zamośćban, Rosa Luxemburg szülővárosában, emléktáblát avassanak a nagy teoretikus és forradalmár számára. 2016 májusában “kémkedés és hazaárulás” vádjával letartóztatják Mateusz Piskorskit, a Zmiana nevű baloldali, antikapitalista szervezet elnökét. Ezekhez még hozzá jön a törvényesen működő Lengyel Kommunista Párt állandó jogi vegzálása.
 
Ez mind csak pár példa fasisztoid Kaczyński-rezsim antikommunista boszorkányüldözésére. A primitív antikommunista propagandájuk szervesen kapcsolódik a sovén oroszellenességükhöz. Céljuk a félelem keltés, hogy eltereljék a nép figyelmét a szociális problémákról, valamint a félelem váltható a legkönnyebben szavazatokra.
 
Marxistaként és antifasisztaként szolidaritást vállalunk a lengyel elvtársainkkal!  Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete - MIKSZ
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Communist Workers Group calls for International Labor Defense for the comrades of the Polish Trotskyist group Władza Rad!
 
 

 
International Labor Defense!

The Communist Workers Group calls for International Labor Defense for  the comrades of the Polish Trotskyist group Władza Rad!
 
An Injury to One is an Injury to All! For International  Working Class Defense of All Class War Prisoners and Victims of Capitalist State Repression!

The  CWG stands  for the non-sectarian  working class defense of  class war prisoners and all the oppressed based upon the old  Wobbly principle that “An Injury to One is an Injury to All!” We place  no faith in the capitalist courts, government agencies or labor boards to achieve justice.  We call for the united International Working Class in alliance with the oppressed to come to the defense of all victims of capitalist  state repression with class struggle methods. This means not only union resolutions but mass labor mobilizations and political strikes.
 
 
Komunistyczna Grupa Robotnicza wzywa do Międzynarodowej Obrony Robotniczej towarzyszy z polskiej grupy trockistowskiej Władza Rad!

O Międzynarodową Obronę Robotniczą!

Komunistyczna Grupa Robotnicza wzywa do Międzynarodowej Obrony Robotniczej towarzyszy z polskiej grupy trockistowskiej Władza Rad!
 
Krzywda jednego to krzywda wszystkich! O Międzynarodową Proletariacką Obronę Wszystkich Jeńców Wojny Klas i Ofiar Kapitalistycznych Represji Państwowych!

KGR stoi na stanowisku niesekciarskiej obrony robotniczej jeńców wojny klas i wszystkich uciśnionych zgodnie ze starą zasadą IWW: „Krzywda jednego to krzywda wszystkich!”. Nie wierzymy w sprawiedliwość ze strony kapitalistycznych sądów, organów państwa lub sądów pracy. Wzywamy Międzynarodową Klasę Robotniczą, aby w sojuszu z uciśnionymi stanęła w obronie wszystkich ofiar kapitalistycznych represji państwowych, posługując się środkami walki klasowej. Oznacza to nie tylko rezolucje związkowe, ale również masowe mobilizacje robotnicze i strajki polityczne.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Aktualizacja 3.06.2018: Gabriele Zimmer, przewodnicząca Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy
 
Gabriele Zimmer
Przewodnicząca GUE/NGL
 
                                                                                       Bruksela, 30 maja 2018
 
Drodzy Towarzysze,
 
W imieniu GUE/NGL chciałabym podziękować wam za poinformowanie o sytuacji w Polsce.
 
Nasza grupa polityczna obserwuje rozwój wydarzeń uważnie i z rosnącym zaniepokojeniem. Martwi nas sytuacja ruchów lewicowych w Polsce i chcielibyśmy ściśle współpracować z prześladowanymi organizacjami lewicowymi w kraju. Jest oczywiste, że polski rząd chce walczyć z postępową lewicą i solidaryzujemy się z Polakami, którzy chcą jedynie otwarcie wyrażać poglądy i zaoferować ich ludowi alternatywę wobec obecnego rządu.
 
Prosimy o informowanie nas na bieżąco, abyśmy mogli zareagować odpowiednimi działaniami.
 
Koleżeńskie pozdrowienia,
Gabi Zimmer
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja 27.05.2018: Poniższy list przesłano do Ambasady RP w Argentynie:
 
Sr. Marek Pernal, Embajador de Polonia en Argentina.

Nos dirigimos a UD. para exigir que arbitre los medios necesarios para detener la grave situación de violación a los derechos humanos y el proceso judicial vigente que pesa sobre [X], miembro de la organización trotskista Wladza Rad.
El 30 de abril pasado la policía entro a la casa de [X], bajo cargos de promover ideologías totalitarias y le secuestraron su notebook personal, dos hard-drives y su celular. Esta medida se hizo para equiparar a quienes promueven el socialismo con los fascistas. Pero desde el año 2011 que propagandizar el pensamiento socialista es legal; lo que significa que el accionar policial contra [X] es ilegal y obedece a fines extra-judiciales.

Por todo lo expresado, las organizaciones y personas que se detallan debajo le solicitamos que se arbitre todos los medios necesarios para que los cargos labrados en contra de sean desestimados y se le devuelvan inmediatamente sus efectos personales.

Atentamente:

Liga Comunista de los Trabajadores
Juan Marino y Christian Armenteros por el Partido Piquetero
Accion Antifascista - Jujuy
Accion Antifascista - Mar del Plata
Nuevo MAS
Comuna socialista
Convergencia Socialista de Combate
Angel Perouch por la Corriente Socialista Militante
Convergencia Socialista - La Verdad
Sergio Bravo por el grupo Revolucion Permanente (Peru)
Alicia Fernandez Gomez - Docente (Estado Español).
 
 
 
Do Sz.P. Marka Pernala, Ambasador Polski w Argentynie.

Piszemy do Pana, aby zatrzymać, wszystkimi dostępnymi środkami, toczący się proces prawny i łamanie praw człowieka przeciwko [właścicielowi domeny WR], członka trockistowskiej grupy Władza Rad.

30 kwietnia policja wkroczyła do mieszkania [osoby represjonowanej] i pod zarzutem promowania idei totalitarnych zabrała jego osobisty laptop, dwa dyski twarde i osobistą komórkę. Te prokuratorskie środki zostały przedsięwzięte, aby zrównać promowanie socjalizmu z promowaniem faszyzmu. Socjalistyczna ideologia jest jednak legalna w Polsce od 2011 r. [chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku uchylający nowelizację art. 256 k.k. - przyp. WR]. Oznacza to, że działalność policji przeciwko [osobie represjonowanej] jest nielegalna i ma pozaprawne cele.

W imieniu wszystkich organizacji i osób wymienionych poniżej, prosimy o podjęcie wszystkich dostępnych środków, które doprowadziłyby do odwołania zarzutów przeciwko [repersjonowanemu] i zwrotu mu jego rzeczy zabranych przez policję.
 
Z poważaniem:
Komunistyczna Liga Robotnicza
Juan Marino i Christian Armenteros z Partii Pikietujących
Akcja Antyfaszystowska - Jujuy
Akcja Antyfaszystowska - Mar del Plata
Nowy Ruch na rzecz Socjalizmu
Komuna Socjalistyczna
Socjalistyczna Konwergencja Walki
Angel Perouch z Bojowego Nurtu Socjalistycznego
Konwergencja Socjalistyczna - Prawda
Sergio Bravo z grupy Rewolucja Permanentna (Peru)
Alicia Fernandez Gomez - Docente (Hiszpania)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospettiva Operaia, włoska sekcja Komitetu na rzecz Odrodzenia Czwartej Międzynarodówki - akt. 24.05.2018
 

Pubblichiamo di seguito l’appello del gruppo marxista polacco “Wlazda Rad”, contro la campagna di persecuzione anticomunista del governo polacco di destra PiS. Le persecuzioni contro i comunisti e tutte le tendenze di sinistra polacche avvengono in un contesto in cui, solo il 12 novembre scorso, si è tenuta la più grande manifestazione fascista europea dalla fine della seconda guerra mondiale, con 60mila neofascisti provenienti da tutta Europa, compresa l’Italia, che hanno marciato a Varsavia.
 
 
Una vera provocazione per tutti i popoli d’Europa, in una nazione che è stato uno dei luoghi simbolo dei crimini del nazismo centro dello sterminio di massa di milioni di ebrei, rom, dissidenti politici di tutta Europa. Ciò contribuisce a rendere il significato della gravità delle attuali persecuzioni anticomuniste in Polonia.
 

La restaurazione del capitalismo nell’ex spazio sovietico si accompagna con un’estensione sempre maggiore della presenza militare NATO ad est e con la proliferazione e il rafforzamento delle organizzazioni neofasciste sostenute dai governi locali, di cui la punta più avanzata è oggi l’Ucraina con la presenza di milizie armate fasciste e di fascisti nella colazione filo-Nato e filo-UE al governo. Questi governi con la loro protezione garantiscono una base organizzativa europea per l’estrema destra e “l’Internazionale Nera”. Il tutto rientra nella strategia dell’imperialismo USA e UE di riconquista dell’ex spazio sovietico e accerchiamento della Russia, e del soggiogamento definitivo del proletariato dell’est Europa come riserva di manodopera a basso costo e semiservile per il grande capitale europeo occidentale. In questo contesto il sostegno alle organizzazioni neofasciste e la repressione anticomunista sono funzionali al soggiogamento, attraverso una politica di terrore squadrista, repressione, intimidazione e odio etnico e nazionalista, della classe operaia dell’Europa orientale mirante ad impedirne l’unità e a ostacolare la maturazione di una sua direzione politica indipendente autenticamente socialista e rivoluzionaria. È dovere di ogni rivoluzionario mobilitarsi contro questa minaccia.
 
 
La redazione di Prospettiva Operaia
21 maggio 2018
 
 
Publikujemy następujący apel polskiej grupy marksistowskiej "Władza Rad", skierowany przeciwko kampanii antykomunistycznych prześladowań polskiego prawicowego rządi PiS. Prześladwania przeciwko komunistom i wszystkim nurtom polskiej lewicy nastąpiły po tym, jak 12 listopada (sic!) odbyła się największa manifestacja faszystów europejskich po II wojnie światowej,z 60 tysiącami neofaszystów z całej Europy, łącznie z Włochami, którzy przemaszerowali przez Warszawę.
 
 
Prawdziwa prowokacja dla wszystkich ludów Europy, w kraju który stał się symbolem zbrodni nazizmu, centrum masowej eksterminacji milionów Żydów, Romów i dysydentów olitycznych z całej Europy. Pomaga to w uwidocznieniu znaczenia powagi obecnych prześladowań antykomunistycznych w Polsce.
 
 
Restauracja kapitalizmu w przestrzeni postradzieckiej towarzyszy rozszerzeniu militarnej obecności NATO a wschodzie oraz z rozprzestrzenianiem i umacnianiem się neofaszystowskich organizacji wspieranych przez samorządy lokalne, których najbardziej zaawansowanym punktem jest dzisiaj Ukraina z obecnością faszystów i faszystowskiej zbrojnej milicji w pro-NATO-wskim i pro-unijnym rządzie prowadzonym przez rząd.
 
Rządy te, wraz z ich protekcją zapewniają europejską bazę organizacyjną dla skrajnej prawicy i "Czarnej Międzynarodwki". USA i UE wchodzą ponownie w strategię rekonkwisty przestrzeni postradzieckiej i okrążania Rosji i ostatecznego podporządkowania proletariatu Wschodniej Europy jako rezerwy półniewolniczej siły roboczej dla wielkiego kapitału Zachodu. W tym kotekście wsparcie dla organizacji neofaszystowskich i antykomunistyczne są istotne poprzez politykę brunatnych bojówek, represji, zastraszania i nacjonalistycznej nienawiści etnicznej wśród wschodnioeuropejskiej klasy robotniczej mające na celu zapobieżenie jej jedności i utrudnienie dojrzewania jej autentycznie socjalistycznego i rewolucyjnego niezależnego przywództwa politycznego. Obowiązkiem każdego rewolucjonisty jest zmobilizowanie się przeciwko temu zagrożeniu.
 

Redakcja Prospettiva Operaia
21 maja 2018
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Defend Democracy Press, strona Inicjatywy Delfickiej - akt. 23.05.2018 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Weekly Worker, organ Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii (CPGB) - akt. 23.05.2018
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

El Militante, argentyńska sekcja Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rewolucja Permanentna (Peru)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki i redakcja World Socialist Web Site
 
Oppose the represson of Polish socialists!
The WSWS has received the following letter from the editorial staff of “Władza Rad” (“The Soviet Power”) describing repressive actions against the web site of the publication, as well as against the Communist Party of Poland and a recent scientific conference on the 200th anniversary of the birth of Karl Marx.

The International Committee of the Fourth International and the editorial board of the World Socialist Web Site condemn the authoritarian actions of the reactionary Polish government of the ruling Law and Justice (PiS) party. We demand the immediate end to the persecution of left-wing and socialist publications and organizations in Poland.
 
 
Sprzeciw wobec represjonowania polskich socjalistów!
 
WSWS otrzymała następujący list od redakcji "Władzy Rad” opisujący działania represyjne wobec ich strony internetowej, a także przeciwko Komunistycznej Partii Polski i niedawnej konferencji naukowej poświęconej 200. rocznicy urodzin Karola Marksa.
 
 
Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki i redakcja World Socialist Web Site potępiają autorytarne działania reakcyjnego polskiego rządu rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Domagamy się natychmiastowego zakończenia prześladowań lewicowych i socjalistycznych publikacji i organizacji w Polsce.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Rewolucyjna Komunistyczna Tendencja Międzynarodowa

Poland: Stop State Repression against Socialists!
Statement of Solidarity of the Revolutionary Communist International Tendency (RCIT), 17 May 2018
 
The comrades from the Polish socialist website “Władza Rad” (“The Soviet Power”) informed us about increasing state repression in their country. One of their editors wrote us in a letter:
 
On Monday, April 30, police entered the flat of our comrades and took his notebook, two hard drives and cellphone. This action was done despite the fact that popularization of communism is legal in Poland, and so was completely unlawful. I am asking you to help us in informing the international community about the anti-Communist repressions in Poland.
 
The comrades report also about similar incidents against other Polish left-wing organizations. It is clear that the extremely right-wing, chauvinist and anti-communist government of Poland tries to suppress progressive opposition forces by any means necessary.
 
The Revolutionary Communist International Tendency (RCIT) strongly protests against all acts of state repression by the Polish government! Irrespective of ideological differences, we state our unconditional solidarity with the comrades of “Władza Rad” as well as all other progressive and democratic forces in Poland! We call for international solidarity of the workers and popular movements in defense of democratic rights!
 
No to state repression!
 
Long live international solidarity!
 
Polska: Stop represjom państwowym przeciwko socjalistom!
Oświadczenie solidarnościowe Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej (RCIT), 17 maja 2018 r., www.thecommunists.net
 
Towarzysze z polskiej strony socjalistycznej "Władza Rad" poinformowali nas o nasileniu się represji państwowych w ich kraju. Jeden z ich redaktorów napisał do nas w liście:
 
"W poniedziałek 30 kwietnia policja weszła do mieszkania jednego z naszych towarzyszy i zabrała jego notebook, dwa dyski twarde i telefon komórkowy. Akcja ta została wykonana pomimo tego, że propagowanie komunizmu jest legalna w Polsce, a więc była ona całkowicie bezprawna. Prosimy o pomoc w informowaniu społeczności międzynarodowej o represjach antykomunistycznych w Polsce."
 
Towarzysze informują również o podobnych incydentach przeciwko innym polskim organizacjom lewicowym. Jest oczywiste, że skrajnie prawicowy, szowinistyczny i antykomunistyczny rząd Polski próbuje za wszelką cenę powstrzymać postępowe siły opozycyjne.
 
Rewolucyjna Komunistyczna Tendencja Międzynarodowa (RCIT) zdecydowanie protestuje przeciwko wszelkim aktom represji państwowych ze strony polskiego rządu! Niezależnie od różnic ideologicznych, wyrażamy naszą bezwarunkową solidarność z towarzyszami z "Władzy Rad" oraz wszystkimi innymi postępowymi i demokratycznymi siłami w Polsce! Wzywamy do międzynarodowej solidarności ruchów robotniczych i  ludowych w obronie demokratycznych praw!
 
Nie represjom państwowym!
Niech żyje międzynarodowa solidarność!
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towarzysz Michał Nowicki z kanału Towarzysz Michał
Solidarność z Władzą Rad
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Komunistyczna Partia Polski
 
KPP przeciwko represjom politycznym
Komunistyczna Partia Polski potępia represje polityczne stosowane przez władze państwowe, których przejawem są nasilające się ataki na środowiska marksistowskie.
 
Do szczególnie oburzającego zdarzenia doszło 11 maja, gdy na poświęconą marksizmowi konferencję naukową, odbywającą się w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, przybyli policjanci. Działający na polecenie prokuratury funkcjonariusze poszukiwali przejawów „propagowania systemu totalitarnego”. Najście policji złamało zasadę autonomii uczelni wyższych oraz konstytucyjne prawo gwarantujące swobodę działań naukowych. Profesor organizujący konferencję interwencję policji określił „jako próbę zastraszenia środowiska naukowego i próbę uwikłania nas w porządek polityczny, który stoi w całkowitej sprzeczności z wartościami takimi jak wolność słowa czy swoboda uprawiania pracy naukowej.” Zwrócił on także uwagę, na to, że jest to zagrożenie dla elementarnych swobód obywatelskich.
 
Powyższe zdarzenie to przykład postępującego łamania wolności politycznych i praw obywatelskich. Trwają i nasilają się prześladowania działaczy politycznych. Od ponad dwóch lat toczy się proces sądowy przeciwko redakcji pisma „Brzask” oraz członkom Komunistycznej Partii Polski oskarżanym o „propagowanie systemu totalitarnego”. 7 maja zablokowane zostały profile facebookowe „Brzasku” oraz Komunistycznej Partii Polski. Tydzień wcześniej represje dotknęły także redakcję portalu Władza Rad. 30 kwietnia policjanci pojawili się w domu administratora tej strony internetowej w celu konfiskaty komputera oraz nośników danych.
 
W tym samym czasie neofaszyści wzywający do nienawiści oraz fizycznej rozprawy z wrogami cieszą się wsparciem ze strony państwa. To po ich stronie stanęli policjanci 1 maja w Warszawie, używając siły przeciwko antyfaszystom blokującym neofaszystowski marsz, którego uczestnicy prezentowali między innymi symbolikę SS.
 
Komunistyczna Partia Polski wzywa wszystkich do utworzenia wspólnego frontu przeciwko represjom ze strony aparatu państwowego.
 
Wyrażamy solidarność z prześladowanymi za działalność polityczną, w tym z naukowcami, którym władze państwowe ograniczają możliwości prowadzenia działalności badawczej.
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argentyńska Komunistyczna Liga Robotników
PERSIGUEN A TROTSKISTAS POLACOS! El día de hoy fue allanada la casa de uno de los militantes de la organización trotskista "Poder Soviético" de Polonia; la policía secuestro computadoras, teléfonos y demás. Abajo la persecución de los compañeros!
 

PRZEŚLADOWANIA POLSKICH TROCKISTÓW!  
W domu jednego z bojowników organizacji trockistowskiej "Władza Rad" miał miejsce nalot; policja zabrała komputer, telefon i inne. Precz prześladowaniami towarzyszy!
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja "Ruchu na rzecz socjalizmu", biuletynu rosyjskich komunistów-internacjonalistów-bolszewików-leninistów (trockistów)

Репрессии против троцкистов в Польше
 
30 апреля 2018 года полиция провела обыск в квартире владельца интернет-домена, на котором размещается портал польских троцкистов «Władza Rad» («Власть Советов»).  В ходе обыска полицейские изъяли ноутбук, два внешних диска и мобильный телефон, то есть все, чтобы практически отключить человека от контакта с внешним миром. Обыск был произведен на основании постановления прокуратуры района Мокотув г. Варшавы (прокурор - Кшиштоф Пархимович (Krzysztof Parchimowicz)). В постановлении содержалось требование предоставить полиции «все устройства, содержащие информационные данные, связанных с управлением доменом 1917.net.pl и перепиской с людьми, работающими на веб-сайте, электронные устройства, публикации, плакаты или другие объекты, которые являются носителями контента, распространяющего пропаганду коммунистической системы». Публичная пропаганда коммунизма и распространение коммунистической символики является в Польше уголовным преступлением. Редакция бюллетеня «Движение к Социализму» выражает солидарность с троцкистами Польши, находящимися под огнём антикоммунистического террора, и призывает большевистско-ленинские организации России и всего мира оказать поддержку польским товарищам.

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porozumienie Socjalistyczne
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternatywa Socjalistyczna

Nie dla represji za poglądy!
Redakcja lewicowego portalu internetowego "Władza Rad", padła ofiarą antykomunistycznych represji ze strony aparatu państwowego. Jest to kolejna próba zastraszenia lewicowych działaczy na zlecenie prawicowej władzy i jej sojuszników.
Jak informują redaktorzy "WR", funkcjonariusze policji naszli mieszkanie właściciela domeny na której znajduje się strona internetowa. Prokuratura miała zażądać "wydania "wszelkich urządzeń zawierające dane informatyczne" związane z prowadzeniem domeny 1917.net.pl oraz korespondencją z osobami prowadzącymi stronę oraz "urządzeń elektronicznych, wydawnictw, plakatów lub innych przedmiotów będących nośnikami treści propagujących ustrój komunistyczny".
Prokuratura w uzasadnieniu najścia i rekwizycji użyła niesławnego art. 256 KK, o "propagowaniu totalitaryzmu" (bo żaden paragraf "za komunizm" nie istnieje). Strona internetowa "WR" jest w oczywisty sposób niewinna zarzucanych czynów - wystarczy pobieżna lektura treści politycznych prezentowanych przez redakcję. Jednak w działaniach prokuratury nie chodzi o prawdę - chodzi o o usatysfakcjonowanie politycznych pryncypałów i nadgorliwych antykomunistów z "plecami" w odpowiednich miejscach.
Stanowczo sprzeciwiamy się tym antydemokratycznym działaniom - dość nękania i antylewicowej nagonki!


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czerwony Front
Solidaryzujemy się z redaktorami portalu "Władza Rad" którzy padli ofiarą bezprawnych prześladowań politycznych na zlecenie pisowskiej prokuratury.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dziękujemy za okazane nam wsparcie. 

See video
ZałącznikWielkość
Letter Zimmer Władza Rad May 2018.pdf201.27 KB

Społeczność

che rebel