Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Spór zbiorowy w Biedronce

Biedronka

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska poinformowała, że w tym tygodniu wejdzie w spór zbiorowy z właścicielem Biedronki. Do 15 sierpnia złoży również pozew o rozstrzygnięcie w sprawie prawidłowości nowego regulaminu, który stał się bezpośrednią przyczyną sporu.

Nowy regulamin przewiduje wydłużenie czasu pracy sieci o godzinę (z 22.00 do 23.00) w dni poprzedzające niehandlowe niedziele oraz święta. Pracownicy uważają, że zarówno nowy regulamin pracy wprowadzono bez zachowania terminu 30 dni, w którym to organizacje związkowe mają wypracować wspólne stanowisko. Stanowi to naruszenie ustawy o związkach zawodowych. W ubiegłym miesiącu związkowcy zapowiadali gotowość do rozstrzygnięcie sprawy na drodze sądowej. Pozew zostanie złożony do 15 sierpnia.

Komisja zakładowa już podjęła decyzję – w tym tygodniu pracodawca otrzyma wszystkie dokumenty” – oświadczył Piotr Adamczak, przewodniczący komisji zakładowej „Solidarności” w Biedronkach. „Jeśli chodzi o spór zbiorowy, to wynika on m.in. ze zmian wprowadzonych w regulaminie wynagradzania, regulaminie pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w systemie premiowym. Upominamy się również o zatrudnienie większej liczby pracowników, gdyż pod tym względem sytuacja w sklepach Biedronka jest dramatyczna. Co prawda pracodawca informował o zwiększeniu zatrudnienia, lecz w praktyce jest to niedostrzegalne – ciągle widzimy długie kolejki do kas, a klienci są z tego powodu zdenerwowani obsługą” - dodał.

Społeczność

Ochotnik