Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

PIP: Co czwarty burżuj nie płaci minimalnej stawki godzinowej

Wyzysk

Wg kontroli PIP 27% polskich burżujów w 2017 roku próbowało złamać prawo w zakresie regulacji określających minimalne wynagrodzenie godzinowe.

W 2017 r. PIP przeprowadziła 19,5 tys. kontroli, których celem była weryfikacja przestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Kontrolą objęto 17,5 tys. podmiotów , zatrudniających łącznie 2 mln pracowników.

W obronie wyzyskiwaczy stanęła „Solidarność”. „Stawka godzinowa jest przestrzegana i nie mamy żadnych sygnałów, żeby były z tym jakieś problemy. Trudno jest określić, czy to skutek dobrej sytuacji na rynku pracy, czy skutecznych przepisów. Raczej to pierwsze, choć przepisy bardzo pomagają w ich egzekwowaniu. Niestety, Solidarność nie tworzy żadnych raportów w tej sprawie. Reagujemy raczej na sygnały, ale tych, jak mówiłem, nie mamy” – oświadczył Marek Lewandowski, rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Z raportu PIP wynika natomiast, że burżuazja masowo zaniża minimalną stawkę godzinową lub nie wypłaca wynagrodzeń. Powszechnie utrudnia się również ustalanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi zgodnie z zapisem umowy, a także brak możliwości policzenia przepracowanych godzin w sytuacji, gdy nie określono sposobu ich wyliczania w umowie.

8% kapitalistów dopasowywało termin wypłaty w taki sposób, aby pbchodzić przepisy o minimalnej stawce godzinowej. 4,8% umów zawierało zapis o wynagrodzeniu poniżej poziomu minimalnej stawki godzinowej. 1,3% „nie mogło” znaleźć dokumentów, do których archiwizacji zobowiązuje Kodeks pracy, a które umożliwiłyby stwierdzić sposób potwierdzania liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę lub osobę świadczącą usługę.

Wyzyskiwacze pozostali w większości bezkarni. 292 osoby prawne zostały ukarane grzywnami – ich łączna kwota wyniosła 371,3 tys. zł. Do sądów wpłynęło 101 wniosków o ukaranie. W 258 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Złożono dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury – kapitalistów upomniano.

Społeczność

BLOOD