Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Niezależność państwowa i system wyborczy - odpowiedź Karolowi Musiałowi

wybory_do_sejmu_prl.jpg

wt., 18 wrz 2018 o 20:29 Karol Musiał <karolniemusial@gmail.com> napisał(a):

Widze na stronie dużo niedopowiedzianych tematów. Skoro PRL była państwem niezależnym, to dlaczego konstytucja była napisana przez Stalina? Skoro państwa Układu Warszawskiego były niezależne, to na czym polegała interwencja w Czechosłowacji? Skoro w PRL'u była wolność słowa, np ze Solidarnością, to dlaczego KPP była wtedy nielegalna?

* * *

czw., 20 wrz 2018 o 10:51 Karol Musiał <karolniemusial@gmail.com> napisał(a):

I chciałbym jeszcze spytać, czy wybory w PRL były sfałszowane?

 
--------------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź WR:
 
Jak stwierdził Lew Trocki, polityka zagraniczna stanowi przedłużenie polityki wewnętrznej. Jako marksiści wiemy również, że polityka państwa jest zawsze polityką jakiejś klasy lub sekcji jakiejś klasy.

 
W epoce współczesnej podmiotem stosunków międzynarodowych są państwa narodowe. W kapitalizmie państwo narodowe jest organem klasowym burżuazji narodowej. A ponieważ kapitalistyczny sposób produkcji opiera się na wyzysku i konkurencji, to państwa te – zwłaszcza państwa wysoko rozwiniętego kapitalizmu, państwa imperialistyczne – muszą być narzędziem wojny (między konkurującymi burżuazjami narodowymi) i podporządkowania narodowego (tzn. wyzysku klas pracujących krajów podporządkowanych oraz eliminacji, neutralizacji lub podporządkowania tamtejszej burżuazji wymaganiom wielkiego kapitału monopolistycznego).
 
W zbiurokratyzowanych państwach robotniczych władze polityczną sprawuje warstwa nomenklatury państwowo-partyjnej. Trocki wskazał, że ten typ społeczeństwa charakteryzuje sprzeczność między socjalistycznymi stosunkami produkcji a burżuazyjnymi stosunkami podziału. Beneficjentem tych ostatnich jest właśnie nomenklatura, która ubezwłasnowolnia politycznie ogół proletariatu, aby zachować swoją uprzywilejowaną pozycję. Po II wojnie światowej biurokracja radziecka przeszczepiła panujące w ZSRR stosunki społeczne do krajów Europy Wschodniej. Ponieważ stosunki podziału wewnątrz Związku Radzieckiego były nierówne i faworyzowały nomenklaturę radziecką, to również stosunki między państwami Bloku Wschodniego były nierówne i faworyzowały ZSRR/nomenklaturę radziecką. Co nie znaczy, że rządzący zdeformowanymi państwami robotniczymi byli jedynie „marionetkami Moskwy” i że nie występowały konflikty między poszczególnymi biurokracjami narodowymi.
 
Jedynie socjalizm, tzn. demokracja wytwórców, ustrój, w którym zniesiono antagonistyczne stosunki produkcji i nierówne stosunki podziału, a siły wytwórcze zostaną wykorzystane bezpośrednio do zaspokajania ludzkich potrzeb, może zagwarantować realizację równości i braterstwa między narodami. Jak tłumaczyli Marks i Engels w „Manifeście Komunistycznym”:
W tym samym stopniu, w jakim zniesiony zostanie wyzysk człowieka przez człowieka, zniesiony będzie także wyzysk jednego narodu przez drugi. Wraz ze zniknięciem przeciwieństw klasowych wewnątrz narodu znika wzajemna wrogość narodów.
 
* * *
 
Podczas wyborów do Sejmu PRL i do Rad Narodowych zdarzały się fałszerstwa (np. przerabianie głosów nieważnych na ważne, „poprawianie” danych o frekwencji), ale nawet bez nich system wyborczy był tak skonstruowany (jedna lista wyborcza, liczba kandydatów równa liczbie miejsc w danym okręgu itd.), że władza biurokracji była niezagrożona.
 
Od nadużyć systemu wyborczego ważniejsze jest, komu dany system miał służyć w zamyśle – polityczne prawidłowości są ważniejsze od proceduralnych nieprawidłowości. Przykładowo nawet najuczciwsze wybory w krajach kapitalistycznych zabezpieczają panowanie burżuazji (zależnie od kraju, poprzez finansowanie kampanii wyborczych i partii politycznych, prywatna własność środków masowego przekazu itd.). Jeśli tego zadania nie spełniają, burżuazja rezygnuje z demokracji (np. w Niemczech w 1933 roku, w Chile w 1973 roku) w imię wolności… oczywiście wolności burżuazyjnej, ponieważ wolność polityczna jest zawsze wolnością klasową.

Społeczność

Pokój i ziemia