Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

Obumieranie państwa w komunizmie - odpowiedź ExellPL

Lenin_1917-04.jpg

 
From: Exell PL <exellpl@gmail.com>
Date: sob., 22 wrz 2018 o 00:29
Subject: O książce Leninie nt. Obumierania państwa
To: WladzaRad1917 <redakcja@1917.net.pl>
 


Po przeczytaniu ,,Ekonomicznych podstaw obumierania państwa" (http://www.1917.net.pl/node/2770) nadal temat jest dla mnie nie jasny. Być może kwestie, które najbardziej mnie zaciekawiły jakimś trafem mnie ominęły. Nie rozumiem jak może działać gospodarka bez państwa, skoro znika własność prywatna, to np w staliniźmie zostawały one pod kontrolą państwa. A kto w realnym socjaliźmie może kontrolować firmy? Kto będzie kontrolować budżet państwowy? Co się z nim stanie? Kto będzie odpowiadał za wydatki np. na wojsko, szkoły? Z pozdrowieniami dla redakcji
 
 
 
Odpowiedź WR:
  

Aby odpowiedzieć na pytanie "jak może działać gospodarka bez państwa, należy najpierw powiedzieć czym dla marksistów jest państwo. Dopiero powstanie społeczeństwa klasowego (wyłonienie się klasy właścicieli niewolników i niewolników) stworzyło konieczność istnienia państwa jako "organu panowania klasowego", jak określił je Lenin. Istnienie państwa jest konieczne tylko i wyłącznie w społeczeństwie klasowym, w którym to władza państwowa broni panowania określonej klasy.

 

Więcej o marksistowskiej definicji państwa napisaliśmy w pierwszym rozdziale naszego artykułu ""Państwa komunistyczne" - czyli państwa robotnicze, zdegenerowane państwa robotnicze i zdeformowane państwa robotnicze - odpowiedź Borysowi Kowalikowi " z 2015 roku (http://www.1917.net.pl/node/19721) . Streściliśmy tam poglądy Engelsa i Lenina na państwo.

 

Istnienie państwa jest konieczne tylko i wyłącznie w społeczeństwie klasowym. Państwo nie tworzy bowiem wartości dodatkowej ani też nie służy zaspokojeniu ludzkich potrzeb, jak mogliby uważać socjaldemokraci. Podstawą gospodarki jest ludzka praca polegająca na produkcji potrzebnych człowiekowi dóbr. Produkcja, a ta może odbywać się w społeczeństwie bez wojen, bez więzień i bez broniącej burżujów kasty urzędników i sędziów. Bezklasowe społeczeństwo komunistyczne nie nastąpi jednak od razu - po obaleniu kapitalizmu konieczny jest okres przejściowy - dyktatura proletariatu, aby zdławić dawne klasy wyzyskiwaczy. Aby organy państwa takie jak sądy, wojsko i więzienia nie były potrzebne, społeczeństwo musi przyzwyczaić się do nowych norm współżycia społecznego po obaleniu kapitalizmu. Dlatego też Lenin mówił o "obumieraniu państwa" a nie o "zniszczeniu państwa". Lenin tłumaczyl je tak:  Wyrażenie „państwo obumiera" wybrane jest nader trafnie, bo wskazuje zarówno na stopniowość procesu, jak na jego żywiołowość. Jedynie przyzwyczajenie może oddziałać i niewątpliwie oddziała w taki sposób, gdyż wokół siebie obserwujemy milion razy, jak łatwo ludzie przyzwyczajają się do przestrzegania niezbędnych dla nich reguł współżycia.

 

Jeśli chodzi o wydatki na szkolnictwo, to nauczyciele absolutnie nie potrzebują urzędników państwowych, aby pełnić swoją pracę edukowania młodego pokolenia. W komunizmie nie będzie wojska, ponieważ nie będzie wojen - wojny są efektem realizacji swoich sprzecznych z dobrem społecznym interesów przez klasy posiadające. Warto zauważyć, że postulat zniesienia regularnej armii i zastąpienia jej uzbrojonymi robotnikami - systemem milicji ludowych był bardzo bliski Leninowi i przez pierwsze miesiące po Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji Radzieckiej nie było regularnej armii - jej miejsce zajmowali robotnicy pod bronią - Gwardia Czerwona. Jak pisał Lenin na ten temat Wyzyskiwacze, rzecz naturalna, nie są w stanie utrzymać ludu w ujarzmieniu bez pomocy nadzwyczaj skomplikowanej machiny, przystosowanej do tego zadania, ale lud może zdławić wyzyskiwaczy przy pomocy bardzo prostej „machiny”, niemal bez „machiny”, bez specjalnego aparatu, za pomocą prostej organizacji uzbrojonych mas (w rodzaju Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich - powiedzmy, wybiegając naprzód).

 

Engels i Lenin opisywali przyszły komunizm jako społeczeństwo pozbawione klas, państwa wyzysku i pasożytnictwa społecznego. Wspomniany przez Ciebie stalinizm nazywający się "realnym socjalizmem", nazwany przez Trockiego "reżimem przejściowym" czy też "biurokratycznie zdegenerowanym państwem robotniczym" był ich zaprzeczeniem. Państwo stalinowskie było superpaństwem stworzonym do dławienia klasy robotniczej przez biurokrację. Sama nacjonalizacja przemysłu nie oznacza komunizmu, znaczny udział państwa w gospodarce był m.in. w jak najbardziej kapitalistycznej Korei Południowej. Koniecznym atrybutem komunizmu jest zniesienie klas i obumarcie państwa.
 

Trzeba również wskazać, że w społeczeństwie komunistycznym, w którym ostatecznie zlikwidowano własność prywatna i zniesiono stosunki towarowe brak jest podstaw do istnienia pieniądza, więc nie istnieją "wydatki" i "budżet", a planowa i bezpośrednia alokacja pracy i środków produkcji.

 

Społeczność

UPA