Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Nie dla represyjnego reżimu Kaczyńskiego-Ziobry! Precz z procesami politycznymi przeciwko komunistom! Solidarność z represjonowanymi działaczami KPP przed rozprawą 4 stycznia 2019 r.

Solidarni z KPP

W piątek 4 stycznia 2019 w sądzie rejonowym w Dąbrowie Górniczej ma odbyć się być może ostateczna rozprawa w procesie przeciwko redaktorom „Brzasku”, członkom Komunistycznej Partii Polski oskarżonych o „propagowanie totalitaryzmu” z artykułu 256 Kodeksu Karnego. Uważamy, że proces ten ma charakter polityczny, a zarzut jest całkowicie nieuzasadniony.
 
Proces redaktorów “Brzasku” trwa od 2013 roku, przy czym sprawa została wznowiona trzy lata temu, dokładnie 31 grudnia 2015, na samym początku trwania obecnych rządów „dobrej zmiany”.
 
Sprawę zapoczątkował donos posła PiS Bartosza Kownackiego z 2013 r. Wówczas prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Postępowanie, wznowione na podstawie tego donosu, nabrało rozpędu po wyborach wygranych przez PiS. 31 grudnia 2015 Prokuratura Rejonowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej akt oskarżenia przedstawiający zarzut w brzmieniu: „publicznie propagował totalitarny ustrój państwa, w ten sposób, że wchodząc w skład zespołu redakcyjnego czasopisma Brzask zamieszczał na jego łamach treści, odwołujące się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu, publikowane następnie na stronie internetowej www.kompol.org, co w kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych…”, czyli za statutową działalność legalnej partii politycznej.
 
Aktualnie oskarżone w procesie są trzy osoby – jeden z oskarżonych, urodzony w roku 1927 działacz ruchu oporu w czasie II wojny światowej, Marian Indelak, zmarł na początku 2017 roku, kiedy trwał proces. Po skandalicznym wyroku w trybie nakazowym, jaki zapadł wiosną 2016 roku, nastąpiła długa i uciążliwa seria kolejnych odwołań. W styczniu 2017 roku sąd umorzył sprawę, jednak od decyzji tej odwołała się katowicka prokuratura i na wniosek sądu okręgowego w Katowicach proces został wznowiony.
 
Zarzuty skierowane przeciwko redaktorom „Brzasku” są całkowicie absurdalne w świetle zarówno polskiego, jak i unijnego prawa. Artykuł 256, na który powołuje się oskarżyciel penalizuje wyłącznie propagowanie „faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa”.
 
Komunistyczna Partia Polski i redaktorzy „Brzasku” nie propagują totalitaryzmu, treści zamieszczane w gazecie propagują program legalnej i zarejestrowanej partii politycznej, jaką jest Komunistyczna Partia Polski.
 
Tak jak pisaliśmy w artykule z 2 marca 2012 roku pt. „Czy komunizm jest w Polsce legalny?” (http://www.1917.net.pl/node/7943), propagowanie komunizmu, czyli statutowa działalność KPP jest w Polsce całkowicie legalne w świetle obowiązującego prawa. 7 maja 2016 roku wydaliśmy oświadczenie (http://www.1917.net.pl/node/21527), w którym solidaryzowaliśmy się z działaczami KPP, wskazując, że oskarżenia mają charakter polityczny i są bezprawne.
 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej i podlega jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. We wszystkich państwach UE, nie tylko w znanych z siły partii komunistycznych Grecji i Portugalii, ale również w krajach w których antykomunizm jest powszechny, a symbol sierpa i młota – zakazany, partie o marksistowsko-leninowskim programie działają zupełnie legalnie. W prawodawstwie europejskim istnieje precedensowy wyrok w sprawie Vainai przeciwko Węgrom legalizujący propagowanie komunizmu, jeżeli stoi za tym ważny interes społeczny.
 
Widzimy więc, że proces redaktorów „Brzasku” ma całkowicie polityczny charakter. Proces ten oznaczał dla oskarżonych trzy lata jeżdżenia na rozprawy. Koszty finansowe związane z dojazdami na rozprawy jak również i z opłacaniem adwokatów liczone są w tysiące złotych. Do kosztów finansowych dochodzą również nieocenione koszty czasowe i psychicznie.
 
Polskich komunistów działających w Komunistycznej Partii Polski czeka więc długi marsz w walce przeciwko reżimowi. W poniedziałek mijają trzy lata od wznowienia śledztwa. Trzy lata wściekłej nagonki ideologicznych talibów odciskają swoje piętno na ideowej lewicy. Działacze KPP nie ulegają jednak presji i nadal aktywnie uczestniczą w wydarzeniach politycznych, pielęgnują pamięć o chlubnych kartach historii polskiego ruchu robotniczego i razem ze społeczeństwem odnoszą sukcesy w walce z absurdalną i odgórnie narzuconą przez reżim tzw. „dekomunizacją ulic”. KPP nie wstydzi się komunistycznych symboli, swojej historycznej nazwy, która liczy sobie 100 lat (sama partia została założona 16 lat temu, w roku 2002).
 
Proces jest bardzo ważny dla oceny natury politycznej obecnego reżimu. W czasach rządów PO oskarżenia przeciwko komunistom miały charakter izolowanych pozwów zgłaszanych przez osoby prywatne, nawet donos Kownackiego miał charakter pojedynczej akcji mało znaczącego posła. Dzisiaj donosy przeciwko komunistom są nadzorowane przez ministra Ziobrę i pisane w Departamencie Analiz MSW pod okiem ministra spraw wewnętrznych, jak miało to miejsce w sprawie dotyczącej naszego portalu.
 
Stanowi to dowód na represyjny i autorytarny charakter reżimu Kaczyńskiego-Ziobry. Reżim PiS, tak jak wszystkie znane w historii bonapartystowskie i faszystowskie tyranie, najpierw przychodzi po komunistów. Reżim PiS, tak jak wszystkie znane w historii bonapartystowskie i faszystowskie tyranie, jest reżimem kryzysu. który trwa od 10 lat, tak jak reżimem kryzysu była sanacja 80-90 lat temu. Wpisuję się on w część szerszej ogólnoświatowej brunatnej fali (Orban, Salvini, Bolsonaro, Trump, Erdogan) powstałej w reakcji na miażdżącą klęskę liberalizmu, jaką był kryzys roku 2008 i jego następstwa. W tej sytuacji WR stoi na stanowisku bezwarunkowej solidarności z ofiarami antykomunistycznych i antyrobotniczych represji, a ponieważ główny wróg jest we własnym kraju, dotyczy to szczególnie ofiar prześladowań w Polsce. Wyrażamy zatem pełną i bezwarunkową solidarność z prześladowanymi działaczami KPP i redaktorami Brzasku.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

LENIN