Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Polska: Pracownicy energetyki chcą układu zbiorowego

Elektrociepłownia Zabrze

W ubiegłą środę we Wrocławiu powstał Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Branży Energetycznej. Jego celem jest rozpoczęcie rozmów o układzie zbiorowym pracy.

Związkowcy zwracają uwagę, że chodzi nie tylko o poprawę warunków pracy i płacy, ale również o podniesienie jakości bezpieczeństwa całego sektora energetycznego. Zdaniem działaczy związkowych najlepszym rozwiązaniem będzie ustanowienie układu zbiorowego.

Pojawił się jednak problem - Związek Pracodawców Energetyki przestał istnieć, ponieważ wystąpiły z niego tworzące go podmioty. Nie ma zatem zorganizowanego podmiotu, który negocjowałby z pracownikami.

Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Branży Energetycznej poinformował, że czeka on do 30 kwietnia, aby ukonstytuował się podmiot zrzeszający pracodawców branży energetycznej.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

marks