Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

RCIT i Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej: Nie ma pokoju bez obalenia imperializmu i władzy kapitału!

KRLD-trots.jpg

 
Poniżej publikujemy wspólne oświadczenie Rewolucyjnych Komunistów Korei Południowej i Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej (RCIT) z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim.
 
Nie zgadzamy się z charakterystyką władców KRLD jako „stalinowsko-kapitalistycznej klasy panującej” i utrzymujemy, że Korea Północna pozostaje zdeformowanym państwem robotniczym rządzonym przez warstwę biurokracji partyjno-państwowej. Jednocześnie popieramy polityczne postulaty wyrażone w tym dokumencie i zgadzamy się co, do konieczności bezwarunkowej obrony KRLD przed imperializmem.
 
Tekst w języku angielskim: https://www.thecommunists.net/rcit/joint-statement-on-south-korean-imperialism/
Tekst w języku koreańskim: https://www.thecommunists.net/home/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4/joint-statement-on-south-korean-imperialism/
 
*****
 
Korea: Nie ma pokoju bez obalenia imperializmu i władzy kapitału! Pokój dzięki proletariackiej rewolucji socjalistycznej!
 
Przecz z imperializmem południowokoreańskim! Przecz z imperializmem wielkich mocarstw, w tym z imperializmem Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii! Precz z imperialistyczną burżuazją monopolistyczną Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii!
 
Wspólne oświadczenie Rewolucyjnych Komunistów Korei Południowej i Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej (RCIT) z 8 marca 2019 r., www.thecommunists.net
 
1. Niedawny szczyt między prezydentem USA Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong-unem po raz kolejny pokazał, że Półwysep Koreański jest kluczowym obszarem sprzeczności obecnej sytuacji światowej. W tych warunkach rewolucjoniści w Korei i na świecie muszą przyjąć wspólne i konsekwentne stanowisko przeciwko imperializmowi i za proletariacką walką klasową.
 
2. Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej i Rewolucyjna Komunistyczna Tendencja Międzynarodowa (RCIT) wzywają socjalistów do przeciwstawienia się wszelkim formom imperialistycznej agresji przeciwko Korei Północnej. Bronimy Korei Północnej przed wszelkimi sankcjami nałożonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przed wszystkimi groźbami militarnymi ze strony wielkich mocarstw imperialistycznych. W przypadku jakiejkolwiek agresji ze strony Korei Południowej, USA lub jakiegokolwiek innego wielkiego mocarstwa wzywamy do obrony Korei Północnej i do klęski jej imperialistycznego przeciwnika.
 
3. Oświadczamy, że socjaliści muszą uznać fakt, że Korea Południowa stała się państwem imperialistycznym. Ci, którzy unikają tego faktu i próbują sprowadzić na manowce walkę klasy robotniczej, twierdząc, że Korea Południowa jest krajem podporządkowanym lub półkolonialnym i głoszą hasło „wyzwolenia narodowego”, w rzeczywistości stoją ramię w ramię z imperialistyczną burżuazją Korei Południowej. Niewątpliwie prawdą jest, że imperializm Stanów Zjednoczonych nadal okazuje swoją nadrzędną pozycję polityczną i wojskową w Korei Południowej, a poprzez „sojusz południowokoreańsko-amerykański” imperializm Korei Południowej jest związany jako młodszy partner z imperializmem USA. (W zasadzie tak samo jest w przypadku Japonii.) Ale to nie zmienia faktu, że Korea Południowa jest państwem imperialistycznym. Innymi słowy, monopolistyczny kapitał Korei Południowej („czebol”) rozprzestrzenił się po całym świecie i jest superwyzyskuje kraje półkolonialne. Podobnie, państwo południowokoreańskie jest komitetem wykonawczym tej imperialistycznej burżuazji monopolistycznej i klasycznym narzędziem dominacji czebolów.
 
4. Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej i RCIT wzywają socjalistów do walki ze złem fałszywych sił antyimperialistycznych wewnątrz ruchu robotniczego, które krzycząc o „antyimperializmie!, antyamerykanizmie!”, nie przeciwstawiają się imperialistycznej klasie rządzącej ich "własnym" krajem. Potępiamy siły socjalpatriotyczne i socjalpacyfistyczne w ruchu robotniczym, które pod hasłem „Pokój na Półwyspie Koreańskim!” skłaniają robotników do wspierania rządu kapitalistycznego Mun jae-ina. Oświadczamy w tradycji Lenina, Liebknechta i Luksemburga: "Główny wróg jest we własnym kraju!" Nigdy nie ma pokoju między pracą a kapitałem! Nie ma pokoju bez obalenia rządów kapitału!
 
5. Chociaż bronimy Korei Północnej przed imperialistyczną agresją, nie udzielamy politycznego poparcia jej przywództwu. Wręcz przeciwnie, Rewolucyjni Komuniści Korei Południowej i RCIT wzywają robotników w Korei Północnej do walki z stalinowsko-kapitalistyczną dyktaturą Kim Dong-una! Awangarda klasy robotniczej na Półwyspie Koreańskim musi walczyć przeciwko wszystkim imperialistycznym i stalinowskim władcom oraz o zjednoczoną Koreańską Republikę Robotniczą!
 
6. Rewolucjoniści powinni walczyć o perspektywę międzynarodowej walki klasowej przeciwko wszystkim imperialistycznym mocarstwom (Stanom Zjednoczonym, Chinom, Japonii, Rosji i UE), a także przeciwko mniejszym imperialistycznym państwom (takim jak Korea Południowa). Jest rzeczą pilną, aby rewolucjoniści w Korei i na całym świecie zbudowali partię rewolucyjną! Rewolucjoniści powinni wspólnie walczyć o stworzenie nowej Światowej Partii Rewolucyjnej!
 
* Znieść imperialistyczne sankcje przeciwko Korei Północnej teraz!
* Likwidacja baz wojskowych USA w Korei Południowej i wycofanie 28 500 stacjonujących tam żołnierzy USA! Nie dla systemu rakietowego THAAD w Korei Południowej!
* Bronić prawa Korei Północnej do posiadania broni jądrowej!
* W każdym konflikcie militarnym między USA, Japonią lub Koreą Południową z jednej strony, a Koreą Północną z drugiej: pokonać siły imperialistyczne i ich sojuszników oraz bronić Koreę Północną!
* Nie dla chińskiego i rosyjskiego imperializmu!
* Do walki klasowej przeciwko wyzyskowi i uciskowi w obu Koreach! Precz z imperialistyczną klasą panującą w Korei Południowej! Precz ze stalinowsko-kapitalistyczną klasą panującą w Korei Północnej!
* O rewolucyjne zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego! O Koreańską Republikę Robotniczą!

Społeczność

Lenin 005