Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Włodzimierz Lenin: Informacja o rozmowach prowadzonych przez radio z Belą Kunem

Lenin 124.jpg

21 marca przypada setna rocznica utworzenia rządu radzieckiego na Węgrzech. Węgierska Republika Rad przetrwała jedynie 133 dni, ale jako pierwsze państwo robotnicze utworzone poza granicami dawnego Imperium Rosyjskiego stanowi istotne wydarzenie w historii ruchu robotniczego.

Z tej okazji publikujemy poniżej treść przemówienia Włodzimierza Lenina dot. rewolucji węgierskiej nagranego na płytę gramofonową.

Źródło tekstu: Lenin Włodzimierz, „Dzieła wszystkie”, KiW 1988, t. 38, str. 224-225
 
 
******************************************************************************************************

Towarzysza Belę Kuna znalem dobrze jeszcze wtedy, kiedy był jeńcem w Rosji i niejednokrotnie przychodził do mnie, aby porozmawiać o komunizmie i rewolucji komunistycznej. Toteż kiedy nadszedł komunikat o węgierskiej rewolucji komunistycznej, i do tego komunikat podpisany przez towarzysza Belę Kuna, chcieliśmy porozmawiać z nim i wyjaśnić dokładniej, jak to było z tą rewolucją. Pierwsze wiadomości o niej nasuwały pewne obawy, czy nie było tu oszustwa ze strony tak zwanych socjalistów, czyli socjalzdrajców, czy nie okpili oni komunistów, zwłaszcza że ci siedzieli w więzieniu. I oto nazajutrz po pierwszej wiadomości o rewolucji węgierskiej wysłałem do Budapesztu radiotelegram, w którym poprosiłem Belę Kuna o podejście do aparatu, zadałem mu pewne pytania, aby sprawdzić, czy on tam jest, i zapytałem go, jakie istnieją realne gwarancje co do charakteru rządu, jego faktycznej polityki. Odpowiedź, jakiej udzielił towarzysz Bela Kun, była całkowicie zadowalająca i rozwiała wszystkie nasze wątpliwości. Okazało się, że do siedzącego w więzieniu Beli Kuna przyszli na naradę w sprawie utworzenia rządu lewicowi socjaliści. I tylko ci lewicowi socjaliści, sympatyzujący z komunistami, a także ludzie centrum, utworzyli nowy rząd, natomiast prawicowi socjaliści, socjalzdrajcy, że tak powiem, nieprzejednani i niepoprawni, w ogóle wystąpili z partii, i to wystąpili nie pociągając za sobą nikogo z robotników. Dalsze wiadomości wykazały, że polityka rządu węgierskiego była jak najbardziej zdecydowana i tak dalece szła w kierunku komunistycznym, że jeśli my zaczęliśmy od kontroli robotniczej i dopiero stopniowo przechodziliśmy do socjalizacji przemysłu, to Bela Kun dzięki swojemu autorytetowi, dzięki pewności, że stoją za nim ogromne masy, mógł od razu przeprowadzić ustawę o przejściu na własność społeczną wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych na Węgrzech, prowadzonych na sposób kapitalistyczny. Minęły dwa dni i przekonaliśmy się w zupełności, że rewolucja węgierska od razu, niezwykle szybko wkroczyła na tory komunistyczne. Burżuazja sama oddała władzę komunistom Węgier. Burżuazja wykazała wobec całego świata, że kiedy nadchodzi ciężki kryzys, kiedy naród jest w niebezpieczeństwie, burżuazja nie może rządzić. I jedna jest tylko naprawdę ludowa, naprawdę umiłowana przez lud władza – władza rad delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich.
 
Niech żyje władza radziecka na Węgrzech!
 
******************************************************************************************************
 
Nagranie przemówienia:

See video

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna