Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 19 gości.

Młodzi popierają związki zawodowe

Związki zawodowe

Wg badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie OPZZ we współpracy Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Spraw Publicznych oraz ze związkami zawodowymi z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy, Rumunii i Serbii większość młodych Polaków popiera związki zawodowe.

Uzwiązkowienie w Polsce wynosi 11%, spośród krajów europejskich gorzej jest tylko na Litwie – 7%. W kategorii wiekowej 25-34 lata uzwiązkowienie wynosi 15%, w grupie 35-44 lata – 16%, w grupie 18-24 lata – 10%.

Na pytanie „Czy zgadzasz się z twierdzeniem: działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju?” twierdząco odpowiedziało w grupie 18-24 lata – 78%, 25-34 lata – 80%, 35-44 lata – 68%, 45-54 – 42%, 55-64 lata – 48%, powyżej 65 lat – 53%.

Wg autorów badania przynależność związkowa jest istotnie skorelowane z innego rodzaju działalnością społeczną, tj. przynależnością do organizacji pozarządowej, ruchu lub partii. Na rzecz swoich społeczności lokalnych działa 51% związkowców.

W Polsce stosunkowo duże na tle pozostałych krajów jest uzwiązkowienie osób pracujących w ramach elastycznych form zatrudnienia: wśród osób zatrudnionych na czas określony – 15%, na umowę o dzieło – 17%, u samozatrudnionych – 8%.

Społeczność

jednolity front