Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

GUS: Ponad 84 tys. ofiatr wypadków przy pracy w 2018 r.

GUS - logo

GUS przedstawił dane nt. liczby ofiar wypadków przy pracy w 2018 roku.
 
Łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 84 304 osób i była o 4,6% niższa niż rok wcześniej. Wypadkom ciężkim uległo 517 osób (o 21,8% mniej niż przed rokiem).
 
209 osoby uległy wypadkom śmiertelnym (spadek o 22,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym). Najwięcej tego typu wypadków miało miejsce w budownictwie – 48, przetwórstwie przemysłowym – 45 oraz transporcie i gospodarce magazynowej – 33.
 
Wskaźnik wypadkowości w Polsce wyniósł 6,37 (w 2017 r. - 6,84). Najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w górnictwie i wydobywaniu – 14,73, dostawie wody oraz gospodarowaniu ściekami i odpadami – 14,25. Najniższe wskaźniki stwierdzono w informacji i komunikacji – 1,32 oraz „pozostałej działalności usługowej” – 1,75. Najwyższe wskaźniki wypadkowości stwierdzono w województwach dolnośląskim i wielkopolskim – po 7,88, warmińsko-mazurskim – 7,59 i lubuskim – 7,41, a najniższe w mazowieckim – 4,37, małopolskim – 4,77 i podkarpackim – 5,78.
 
W wyniku wypadków w pracy robotnicy opuścili 2,996 mln dni (o 114 tys. mniej niż rok wcześniej) - 35,6 dni/poszkodowanego (o 0,3 dnia więcej niż rok wcześniej).

Społeczność

LENIN