Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Apel WR do sił demokratycznych

PiS - stronniczość i represje

Zatrzymać prawicowy totalitaryzm!
Wspólne brońmy demokracji i praw człowieka w Polsce!
 
Autorytarny reżim PiS chce zdelegalizować ideologię komunistyczną w naszym kraju i wsadzać do więzienia za „niesłuszne” poglądy. To może być koniec swobód demokratycznych i wolności słowa. Nie możemy na to pozwolić.
 
 
 
Antydemokratyczny reżim jest bliski przeforsowania przepisów delegalizujących i penalizujących propagowanie ideologii komunistycznej. Osoba publicznie prezentująca poglądy komunistyczne, trafi do więzienia na trzy lata. O ile dotychczas karze podlegał jedynie ten, kto pochwalał „totalitarny ustrój państwa”, zaś głoszenie poglądów komunistycznych było całkowicie legalne w świetle prawa, o tyle teraz karane ma być samo propagowanie ideologii komunistycznej.
 
 
To kolejna próba haniebnego zamachu na swobody demokratyczne w naszym kraju. Po usuwaniu z przestrzeni publicznej nazw ulic i pomników powiązanych z ideową lewicą, zeszłorocznej masowej kampanii represji przeciwko komunistom (proces członków Komunistycznej Partii Polski - finalnie uniewinnionych, wtargnięcie policji i przeszukanie w mieszkaniu właściciela domeny goszczącej portal „Władza Rad” , interwencja policji na konferencji naukowej poświęconej Karolowi Marksowi, w Pobierowie), reżim Jarosława Kaczyńskiego zdecydował o nowelizacji kodeksu karnego, znoszącej de facto wolność słowa oraz pluralizm polityczny w Polsce - czyli swobodę organizowania się w partie polityczne i propagowania swoich przekonań przez ludzi o poglądach komunistycznych. To pierwszy krok do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski, której dotychczas, pomimo szykan, represji i długoletnich procesów sądowych nie udowodniono żadnego przestępstwa ani naruszenia polskiego prawa.
 
Czy wyobrażacie sobie podobną sytuację w Europie Zachodniej? Niemcy, Francję, Włochy, Wielką Brytanię, czy Hiszpanię i Portugalię bez partii komunistycznych i prawa komunistów do głoszenia swoich idei? Tymczasem w Polsce pod rządami autorytarnego i faszyzującego reżimu partii PiS, za propagowanie ideologii komunistycznej grozić będzie kara trzech lat więzienia.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunizm ofiarą pedofilii w polskim kościele katolickim
 
Ustawa, od kilku miesięcy przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości pod okiem ministra Zbigniewa Ziobry, została przegłosowana w trybie natychmiastowym, przy okazji ogromnego szumu medialnego wokół pedofilii w kościele katolickim. Zmiany zostały przekazane do Senatu, który skierował ustawę do Sejmu. Ponowne głosowanie ma się odbyć 12 czerwca.
 
Obecna polska konstytucja zawiera artykuły gwarantujące przestrzeganie praw człowieka (art. 5) jak i przestrzeganie prawa międzynarodowego (art. 9). Minister Ziobro, który zaostrza karę za gwałt, sam dokonuje gwałtu na wolnościach obywatelskich. Uchwalenie tego przepisu może mieć znacznie szersze konsekwencje niż kolejna fala represji przeciwko komunistom. PiS posądza o komunizm również antykomunistycznych socjaldemokratów z partii Razem i przymierzał się już do delegalizacji tej partii, co pokazuje, że antykomunistyczne ustawodawstwo może stanowić docelowo narzędzie do zmasowanych represji również przeciwko opozycji politycznej, także tej odległej od nas ideowo.
 
Tchórzostwo ministra Ziobry, który przepycha radykalne zmiany prawne tylnymi drzwiami, pokazuje tylko, że politycy totalitarnej prawicy przepełnieni są straszliwym lękiem przed widmem komunizmu – mimo, że w Polsce (w przeciwieństwie do np. Grecji, czy Czech) partia komunistyczna nie jest masowa i nie stanowi znaczącej siły politycznej kraju. Konieczność uchwalenia nowych, antykomunistycznych przepisów dowodzi zarazem, że dotychczasowe represje wobec portalu Władza Rad i Komunistycznej Partii Polski miały całkowicie bezprawny i polityczny charakter.
 
Wszystkie poprzednie próby dekomunizacji polskiego życia publicznego kończyły się porażką antydemokratycznej prawicy. Ingerująca w samorządy i społeczności lokalne próba usunięcia nazw ulic powiązanych z lewicą, zapoczątkowana ustawą z 1 kwietnia 2016 roku, zakończyła się protestami społecznymi i uchyleniem większości proponowanych zmian przez Sądy. Po trzech latach procesu i silnych naciskach politycznych 18 styczna 2019 sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił skazanych redaktorów pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski.
 
Redakcja WR wzywa wszystkich ludzi lewicy oraz tych, którym drogie są prawa człowieka, w tym wolność słowa i prawo zrzeszania się w partiach politycznych do wywierania presji na antydemokratyczny reżi, w celu zablokowania planowanych zmia, likwidujących swobody demokratyczne w Polsce.
 
 
 
Na skutek nowelizacji w niesławnym art. 256 kk. wprowadzono nowe zapisy antykomunistyczne:
 
a)     § 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. Kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”,
b)     po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.”,
c)     § 2 otrzymuje brzmienie:„§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści, określonej w § 1 lub 1a.”

Społeczność

dzierżyński