Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Związkowa Alternatywa chce związkowych inspektorów pracy

Związkowa Alternatywa

Związkowa Alternatywa postuluje przyznanie etatowym działaczom związkowym kompetencji kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy. Niedawno powstały związek zawodowy zwraca uwagę, że 27% przedsiębiorstw, w których w ubiegłym roku pojawili się inspektorzy PIP łamało przepisy. Jednocześnie PIP rocznie kontroluje około 70 tys. firm, czyli mniej niż 5% wszystkich przedsiębiorstw. Przyznanie związkowcom uprawnień kontrolerów ma rozwiązać.
 
"W razie stwierdzenia naruszenia przepisów etatowy związkowiec byłby uprawniony do usunięcia stwierdzonych uchybień, w tym zaległej wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń przysługujących pracownikom oraz ukarania nieuczciwego pracodawcy. Związkowcy mogliby więc nakładać mandaty za łamanie prawa pracy. Dzięki temu znacznie zwiększyłaby się skala kontroli firm, a PIP byłaby częściowo odciążona w swoich obowiązkach" – wyjaśnia Piotr Szumlewicz, przewodniczący ZA.
 
Postulat wysuwany przez ZA stanowi pierszy krok na drodzę do rozwiązania problemu wynikającego z faktu, że ochroną praw pracowniczych zajmuje się kapitalistyczne państwo. Przekazanie większych uprawnień związkom zawodowym wzmocniłoby organizacje robotnicze i byłoby poważnym krokiem na drodzę do dwuwładzy.
 
Nie jest to jedyna propozycja wysunięta prze ZA. Domaga się ona m.in. aby kapitaliści spóźniający się z wypłatami byli obciążeni odsetkami.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna