Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Ministerstwo Finansów: Raport o terroryzmie pełen paranoi, ksenofobii, apologii zamordyzmu

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało 17 lipca raport pt. „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”. Ujawnia on skalę rządowej paranoi i zamordyzmu.

Autorzy raportu ostrzegają przed „wzrostem radykalizacji w diasporze muzułmańskiej w Polsce” i w tym kontekście pochlebnie wypowiadają się o możliwości deportowania w trybie administracyjnym całych rodzin jedynie na podstawie „uzasadnionego podejrzenia” prowadzenia działalności terrorystycznej.

W jednym akapicie autorzy stwierdzają:

Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi) i przedstawiciele 4 mniejszości etnicznych (Karaimi, Łemkowie, Romowie, Tatarzy). Ponadto na terenie województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym. Najliczniejszą mniejszość narodową stanowią Niemcy. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań narodowość niemiecką zadeklarowało 144238 obywateli polskich (wedle danych poprzedniego narodowego spisu powszechnego z 2002 r. liczebność mniejszości niemieckiej wynosiła 147 094 osób).

Raport nie wyjaśnia, co ma z tych faktów wynikać. Wydaje się, że jedynym celem jest rzucenie zbiorowych podejrzeń na obywateli należących do mniejszości narodowo-etnicznych.

Ministerstwo nie straszy jedynie mniejszościami narodowymi czy religijnymi. „Oprócz terroryzmu motywowanego religijnie potencjalne zagrożenia mogą być także generowane przez ugrupowania odwołujące się do skrajnych ideologii politycznych –zarówno prawicowych jak i lewicowych” - czytamy w raporcie. Autorzy dodają również: „Działalność grup prawicowych i lewicowych monitorowana jest także w kontekście zagrożeń o charakterze hybrydowym i możliwego inspirowania niektórych ugrupowań przez osoby powiązane ze służbami specjalnymi obcych państw”. Warto podkreślić, że twórcy raportu nie potrafili wskazać przykładu zagrożenia lewicowym terroryzmem w Polsce.

Raport uznaje „powszechny dostęp do materiałów propagandowych” w Internecie za „jeden z najistotniejszych czynników wpływających na poziom zagrożenia terrorystycznego w Europie”.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci