Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Komunistyczna Partia Iranu (MLM): „Spalmy Republikę Islamską benzyną wartą 3000 tomanów za litr!”

CPI-MLM

 
Publikujemy oświadczenie Komunistycznej Partii Iranu (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowskiej) na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Iranie. Chociaż jako trockiści nie podzielamy linii politycznej maoistów, to zdecydowaliśmy się opublikować to oświadczenie jako głos irańskiej lewicy, która lepiej orientuje się w problemach swojego kraju. Pomimo różnic ideologicznych jako marksiści jesteśmy gotowi na zasadach jednolitego frontu wspierać maoistów i inne nurty lewicy tam, gdzie biorą one czynny udział w walce klasowej lub narodowo-wyzwoleńczej i są ideowymi bojownikami o wyzwolenie uciskanych.
 
Redakcja WR
 
 
Oświadczenie zostało wydane tuż przed wybuchem powstania i nie obejmuje go.
 
Rząd Islamskiej Republiki Iranu ogłosił, że od piątku 15 listopada cena paliwa wzrośnie o 300%. Oznacza to, że cena subsydiowanego paliwa wzrośnie do 1500 tomanów za litr, a cena paliwa na otwartym rynku do 3000 tomanów. Podwyżka cen paliw o 300% to poważny atak na środki utrzymania ludzi, w szczególności jest to ogromne obciążenie dla niższych warstw społecznych i niższych warstw klasy średniej. Setki tysięcy gospodarstw domowych żyje z transportu dóbr pojazdami na benzynę i nie wiadomo jak poradzą sobie w przypadku tak drastycznej podwyżki cen. Paliwo jest bardzo istotnym towarem, którego wzrost cen doprowadzi do podwyżki cen innych towarów, a tym samym do wzrostu inflacji. Zwiększą się nierówności klasowe, a wraz z nimi przyjdzie nowa fala ubóstwa, bezrobocia i migracji. Upadnie wiele małych firm, a transport dóbr z miasta na wieś i w drugą stronę zostanie zakłócony, a wiele osób zostanie zmuszonych przenieść się ze wsi na obrzeża miast.
 
Oczywiście niektórzy przedstawiciele kleru na piątkowych modlitwach, tacy jak Imam Kashani, mówili, że wzrost cen paliw nie spowoduje podwyżki cen innych towarów! Ali Khamenei – Najwyższy Przywódca Republiki Islamskiej narzekał na wysokie zużycie paliw i wezwał do „oszczędności”. Ta fatwa Najwyższego Przywódcy Iranu nie dotyczy jednak rosnących wydatków na mobilizację i rozmieszczenie sił wojska i policji w celu dalszego ucisku społeczeństwa oraz angażowania się w regionalne „proxy wars” i reakcyjne wojny, a także mordowania syryjskiego narodu i irackiej młodzieży. Zaraz po ogłoszeniu nowych cen paliw tysiące pojazdów opancerzonych i jednostek policyjnych ruszyło w stronę stacji benzynowych, aby przeciwdziałać potencjalnym protestom społecznym.
 
Rząd Hassana Rouhaniego ogłosił, że decyzja o wzroście cen paliw jest oparta o porozumienie trzech filarów władzy w Iranie. Oznacza to, że za tą decyzją stoi całość kapitalsitycznej dyktatury burżuazji. Ta decyzja może być analizowana z różnych perspektyw.
 
Po pierwsze dążenie do podwyżki cen paliw przez rząd Rouhaniego jest częścią neoliberalnego projektu mającego na celu zredukowanie rządowych subsydiów i przeniesienie kosztów podstawowych towarów takich jak chleb, paliwo woda i prąd na społeczeństwo. Ten trend zaczął się po wojnie iracko-irańskiej pod rządami Hashemi Rafsanjaniego. Był kontynuowany przez rząd Khatamiego, nasilił się pod rządami Ahmadinejad poprzez likwidacje wszystkich subsydiów, a teraz zmierza do swego bandyckiego końca pod rządami Rouhaniego. Podstawowy problem nie polega na niedostosowaniu planów społeczno-ekonomicznych, „złodziejstwie” lub korupcji irańskiego rządu i prezydenta. Światowy system kapitalistyczny był w stanie prowadzić tę politykę w ciągu ostatnich czterech dekad z różnych powodów, takich jak kryzys finansowy i ekonomiczny, zmniejszenie ryzyka rewolucji komunistycznych i osłabienie innych ruchów opozycyjnych itd. Polityka redukcji lub likwidacji subsydiów jest jedną z najważniejszych propozycji światowych instytucji imperialistycznych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu. Polityka ta jak na razie doprowadziła kilka milionów ludzi w Egipcie, Indiach, Meksyku, Ghanie, Rumunii i Chile na skraj biedy i rozpaczy.
 
Istnieją jednak inne powody, dla których irański rząd podjął tę decyzję. Ciężar amerykańskich sankcji wobec Iranu, w szczególności ograniczenie sprzedaży ropy i transakcji międzynarodowych, spowoduje ogromny deficyt w przyszłorocznym budżecie. Aby zaradzić temu deficytowi rząd irański szuka nowych źródeł dochodu. Sięgnął on po najłatwiejszy do zerwania owoc, jakim jest atak na kieszenie obywateli poprzez nałożenie na nich dodatkowych wydatków na życie. W tym samym czasie biliony dolarów są wydawane przez Republikę Islamską na wojsko, technologie atomowe, rakiety i projekty wojenne. Miliardy wydawane na promocję ignorancji i religijnych przesądów wciąż będą rozkradane przez skorumpowanych i zdegenerowanych mułłów.
 
Przed ogłoszeniem nowej stawki benzyny wszystkie media rządowe, szereg oficjalnych i półoficjalnych rzeczników i obrońców Republiki Islamskiej rozpoczęli zorganizowaną kampanię propagandową w celu uzasadnienia niedawnej decyzji rządu irańskiego. Uzasadnienia brzmiały następująco: „ceny paliw i energii w Iranie są wciąż tańsze niż w wielu innych krajach na całym świecie i w regionie” lub „ceny benzyny należy podnieść, aby zapobiec szkodom wyrządzonym środowisku i zmniejszyć zanieczyszczenie”. W odpowiedzi na propagandę tych szarlatanów i zwolenników reżimu, musimy powiedzieć, że atak irańskiego rządu kapitalistycznego na życie gospodarcze narodu nie dotyczy wyłącznie paliw. Rozpoczęli oni swój atak od wzrostu ceny chleba i pięćdziesięcioprocentowej inflacji w sferze żywności, służby zdrowia i edukacji. Po drugie, poziom dochodów większości Irańczyków jest znacznie niższy niż w wielu innych krajach regionu, w związki z czym nie można powiedzieć, że „ceny benzyny i wody mineralnej są teraz takie same”!Należy powiedzieć że wiele osób na obszarach wiejskich nie ma dostępu do bieżącej wody, a nawet do czystej wody pitnej, ani do urządzeń sanitarnych, edukacji, a nawet nie otrzymuje odpowiedniej ilości dziennego spożycia kalorii. Po trzecie, troska o kryzys środowiskowy przez zatwardziałych zwolenników rządu jest niczym innym, jak fałszywą maską, za którą kryje się rząd dokonujący kradzieży środków do życia obywateli. Mówią o środowisku, podczas gdy najczęściej milczą na temat dewastacji systemów wodnych, wylesiania, grabieży ziemi, budowania wieżowców i willi w różnych obszarach, budowania dewastujących tam przez Strażników Rewolucji, krewnych Khameneiego oraz instytucje finansowe takie jak Astan Quds Razavi, Fundacja Mostazafan (fundacje religijne wyciągające pieniądze od ludzi) oraz testowania wszelkiego rodzaju broni przez swój reżim.
 
To prawda, że zredukowanie zużycia paliw kopalnych, w tym benzyny jest jedną z ważnych strategii redukcji globalnego trendu degradacji środowiska i groźby ogólnoświatowego kryzysu. Ta polityka nie może być jednak zrealizowana w ramach systemu kapitalistycznego i kapitalistycznego sposoby produkcji na świecie włączając w to Iran. Osiągnąć to można jedynie likwidują własność prywatną i gospodarkę kapitalistyczną, która poświęca wszystko, w tym ekosystem, dla generowania zysku. Eliminacja i redukcja zużycia paliw kopalnych w sposób, który nie wyrządzi poważnych szkód na społeczeństwu i rozwiąże ten konflikt we właściwy sposób z korzyścią dla większości społeczeństwa nie jest możliwa w ramach systemu kapitalistycznego. Zorganizowanie transportu publicznego, budowa niezbędnej infrastruktury i nowego systemu urbanizacji wymaga ustanowienia planowanej gospodarki socjalistycznej, której celem nie jest zapewnienie zysku dla wąskiej grupy społeczeństwa, ale zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi i wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji, wyzysku i ucisku w społeczeństwie i na świecie.
 
Ustanowienie takiej gospodarki jest możliwe poprzez stworzenie ruchu na rzecz rewolucji komunistycznej i rewolucyjnego obalenia Republiki Islamskiej w celu ustanowienia nowej Socjalistycznej Republiki Iranu na gruzach tego reżimu. żeby stworzyć taki ruch i dokonać takiej rewolucji, uwolnić się od śmiercionośnych decyzji i konsekwencji gospodarki kapitalistycznej, położyć kres cierpieniom i dusznościom spowodowanemu biedą i zanieczyszczeniem, żyć w zdrowym społeczeństwie, na które zasługują wszyscy ludzie na ziemi, aby uratować życie przyszłych pokoleń – nie ma ku temu innej drogi niż rewolucja komunistyczna i ustanowienie nowej republiki socjalistycznej.
 
 
W projekcie konstytucji nowej socjalistycznej republiki Iranu nasza partia pisała o naturze takiej gospodarki i jej związkach z potrzebami ludu:
„Nadrzędną zasadą gospodarki socjalistycznej jest bezpośrednia produkcja społeczna, a nie prawo wartości (produkcja i wymiana pracy i wyzysk pracy) oraz zysk. Bezpośrednia produkcja społeczna oznacza, że produkcja będzie opierać się na bezpośredniej ocenie i ewaluacji potrzeb społecznych (zapewniając dobrobyt ludziom, zmniejszając różnice społeczne, a także zaspokajając potrzeby przyspieszenia rewolucji światowej), a nie na podstawie rentowność i zgodność z kryteriami wydajności kapitalistycznej. Rozwój gospodarczy w tej republice nie konkuruje z szeregiem prywatnych interesów, a gospodarka socjalistyczna jest w stanie przezwyciężyć niszczycielski chaos gospodarki kapitalistycznej i umożliwić ludziom świadome zarządzanie rozwojem gospodarczym.
 
No ale co z rządową podwyżką cen paliw? Republika Islamska była tak przerażona możliwym powstaniem ludu, że ogłosiła swój plan nagle, w piątek o północy, bez żadnej zapowiedzi i ostrzeżenia. Do tej pory w kilku miastach, w tym w Isfahanie, Ahvaz, Shiraz, Bushehr, Teheran, Bandar Abbas i Yasuj, odnotowano protesty i podpalenia stacji benzynowych.
 
Ta walka i gniew muszą narastać. Nie możemy milczeć w obliczu ataku Republiki Islamskiej na środki do życia ludu. Nie możemy pozwolić aby pasożytnicza ekonomia kapitalizmu grabiła Iran. Nie możemy pozwolić grupom, które są zorganizowane w rozległą sieć kapitalistów publicznych i prywatnych, dowódców armii, biurokratów i ajatollahów, religijnej mafii i seminariów religijnych by kontynuowały one swój brutalny atak na życie i środki utrzymania ludzi, zwłaszcza uciskanych, robotników i innych pracujących. Odpowiedzią na tę ofensywę powinien być ogólnonarodowy ruch, którego celem będzie zmuszenie rządu do powstrzymania polityki wzrostu cen paliw i ujawnienie korupcji i złodziejstwa wszystkich przywódców Republiki Islamskiej, dowódców wojskowych, banków, instytucji rządowych i finansowych. Walka ta musi być prowadzona w kontekście ogólnonarodowego ruchu jaki nasza partia przedstawiła w dokumencie pt. „Siedem przystanków”. Dokument ten w kwestii biedy i nędzy gospodarczej ludu mówi:
 
„Praca i mieszkanie oznaczają prawo do życia. Atak Republiki Islamskiej na prawo do życia nie może być tolerowane. Całe bogactwo zgromadzone w rękach fundacji, instytucji kredytowych i banków, wielu mułłów, wojska oraz korporacji publicznych i prywatnych należy do ludu i jest owocem jego ciężkiej pracy. Drugą stroną medalu defraudacji i rabunku różnych frakcji i osób rządzących jest bieda i głód wielu ludzi, pozbawienie dzieci z rodzin robotniczych edukacji, bankructwo i nędza. Ubóstwo, głód, bezrobocie i eksmisje biednych ludzi muszą zostać powstrzymane”.
 
Precz z Republiką Islamską!
Niech żyje rewolucja komunistyczna!
O nową Socjalistyczną Republikę Iranu!
 
Komunistyczna Partia Iranu (Marksistowsko-Leninowsko-Maoistowska)
 

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna