Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Związkowa Alternatywa przeciwko bezpłatnym stażom

Związkowa Alternatywa

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa opowiedział się za likwidacją bezpłatnych staży. Związkowcy wskazują, że obecna sytuacja opóźnia uzyskanie przez młodych pracowników samodzielności finansowej.

ZA opowiada się za całkowitą likwidacją niskopłatnych praktyk i staży przez objęcie ich przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. „Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy wciąż jest bardzo trudna. Większość dwudziestolatków pracuje w ramach umów cywilno-prawnych – części z nich nie dotyczą przepisy o minimalnej stawce” – wskazuje związek.

Nie ma żadnego uzasadnienia dla darmowej lub półdarmowej pracy młodych ludzi. W Polsce obowiązuje minimalna płaca miesięczna wysokości 2,6 tys. zł brutto, a od niedawna też minimalna płaca godzinowa – obecnie 17 zł. Są to dolne granice płac i nikt nie powinien płacić poniżej nich. W ramach praktyk i staży młodzi ludzie wykonują te same czynności, co inni pracownicy i nie ma żadnych powodów, aby byli niżej wynagradzani. W XXI wieku ludzie często zmieniają pracę i za każdym razem dostosowują się do nowych zawodów, miejsc, współpracowników. Okres próbny w ramach umowy o pracę stanowi ten czas, podczas którego pracownicy dostosowują się do nowego miejsca pracy, a potem pracodawca podejmuje decyzję, czy im przedłuży umowę. Niezależnie jednak od tej decyzji, w ramach okresu próbnego firma jest zobowiązana wypłacać pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dokładnie te same przepisy powinno dotyczyć wszystkich staży i praktyk, niezależnie czy są one zlecane przez szkoły zawodowe, czy są prowadzone na studiach, zlecane przez urzędy pracy czy też rekrutują na nie firmy prywatne. Każdy pracownik, niezależnie od wieku i formy zatrudnienia powinien otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Aby poprawić sytuację młodych ludzi i dać im możliwość na szybkie osiągnięcie samodzielności względem rodziców i wejście w dorosłość, powinni oni otrzymywać godne wynagrodzenia za swoją pracę. Czas zatem na całkowitą likwidację darmowych staży i praktyk” – pisze ZA w opublikowanym oświadczeniu.

Społeczność

front