Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

8 III 2020 - Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca, jak co roku, świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony przez II Międzynarodówkę w 1910 r. Ustanowienie MDK poprzedzało ponad stulecie światowego walki ruchu robotniczego o polityczne, społeczne i ekonomiczne prawa kobiet. Marksizm jako naukowa doktryna wyzwolenia klasy robotniczej widzi w wyzwoleniu kobiet zarówno warunek swojego zwycięstwa, jak i swój cel. Warunek - ponieważ bez udziału proletariuszek niemożliwe jest istnienie masowego ruchu robotniczego zdolnego obalić władzę kapitału. Cel - ponieważ zmierza do ustanowienia komunizmu, czyli społeczeństwo wolnych wytwórców, które dokonując podziału w myśl zasady "od każdego wg możliwości, każdemu wg potrzeb", zapewni możliwość pełnego i wszechstronnego rozwoju każdej jednostce niezależnie od płci.
 
Wszystkim czytelniczkom i sympatyczkom portalu "Władza Rad" składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 
Specjalne życzenia przesyłamy działaczkom ruchu robotniczego i lewicy marksistowskiej, aby ich walki zawsze kończyły się zwycięstwem.
 
Redakcja WR

Społeczność

marks