Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

PiS chce ograniczyć płace i prawa pracownicze

kapitalista.jpg

 
Rzeczpospolita” dotarła do projektu trzeciej wersji „tarczy antykryzysowej”. Wg planowanej nowelizacji, aby ograniczyć pensję o 10%, pracodawcy musi jedynie podać decyzję do wiadomości pracowników, bez konsultacji ze związkami zawodowymi lub załogą. Aby zwolnić pracownika wystarczy wysłanie e-maila.

Najbardziej zagrożeni utratą pracy będą pracownicy posiadający drugie źródło zarobku (niezależnie od wysokości przynoszonego przez nie dochodu): pracujący emeryci i renciści lub ludzie zatrudnieni równocześnie w kilku miejscach. Kapitalista będzie mógł na tej podstawie zwolnić dowolną liczbę ludzi, nie klasyfikując tego jako zwolnienia grupowego, które daje zwalnianym określone uprawnienia.

Projekt zawiesza również układy zbiorowe, programy dobrowolnych odejść i wszystkie inne lokalne regulaminy i porozumienia korzystne dla robotników.

Nowelizacja przewiduje również bezpośrednią pomoc państwa dla kapitału - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez firmy i złagodzenie prawa o zamówieniach publicznych (niewywiązanie się z terminu wykonania zamówienia nie będzie skutkować karą).

To próba obciążenia zatrudnionych kosztami kryzysu” – określił projekt przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Przywódca Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz mówi o „wojnie wypowiedzianej ludziom pracy”.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

jednolity front